Novinka - DIELENSKÝ SIMULÁTOR

SolidCAM dielenský simulátor je určený primárne pre obsluhu stroja, hlavne keď riadiaci systém nieje vybavený dobrou grafickou simuláciou obrábacieho procesu. Obsluha sa môže zoznámiť so všetkými naprogramovanými operáciami a ich parametrami. Môže previesť kontrolu v grafickej simulácií s kontrolou kolízie.

SolidCAM dielenský simulátor je v podstate licencia SolidCAMu so zablokovanými možnosťami tvorby nových operácií a vykonávania zmien v projekte. Umožňuje prechádzať všetky hotové operácie v projekte (všetky typy operácií) a simulovať ich vo všetkých dostupných typoch simulácií, vrátane simulácie stroja.

Program má najmä obsluhe stroja poskytnúť informáciu o priebehu obrábania pred spustením stroja. Vhodný je tiež na kontrolu SolidCAM projektov od napr. externých programátorov. Nemožnosť zmien je tu žiaduca, ak by softvér používal menej skúsený pracovník. Simulátor teda umožňuje plnú kontrolu SolidCAM projektu, ale nemôže spôsobiť nechcené chyby.

Čo obsahuje Simulátor:

  • Otvoriť existujúci SolidCAM projekt
  • Simulovať existujúce operácie vrátane strojnej simulácie
  • Generovať NC kód
  • Pracovať integrovane v SolidWorkse alebo samostatne bez CAD.

Mám záujem