SolidWorks Professional

SolidWorks Professional rozširuje základnú verziu SolidWorks Standard o výkonné nástroje pre zvýšenie produktivity a zlepšenie komunikácie. To zahrňuje i PDM systém umožňujúci správu dát. SolidWorks Professional predstavuje najlepšie riešenie pre pracovné tímy.

Balíček SolidWorks Professional zahŕňa tieto rozširujúce moduly:

Produktivita a automatizácia 

Knižnica normalizovaných súčiastok

toolboxVďaka knižnici SolidWorks Toolbox máte okamžitý prístup k databáze normalizovaných súčiastok národných noriem (ISO, DIM, ANSI atď.). Nájdete tu napríklad matice, skrutky, podložky, kolíky, nity, závlačky, ložiská, ozubenia a podobné normalizované súčiastky. Toolbox ponúka pomocou nástroja Inteligentné skrutky i generovanie skrutkových spojov, výpočet namáhania profilov a ložísk, generovanie vačiek, drážok na hriadeli atď.  Súčiastky z knižnice stačí do zostavy umiestniť jednoduchým pretiahnutím, pri ktorom systém automaticky detekuje okolitú geometriu a podľa nej prispôsobí i veľkosť vkladanej normalizovanej súčiastky. Knižnica Toolbox predstavuje jednoduchý a dostupný spôsob vedúci k väčšej produktivite. 

Kontrola technických noriem

SolidWorks podporuje väčšinu svetovo uznávaných štandardov a technických noriem (ANSI, BSI, DIM, GB, GOST, JIS, ISO). Navyše pomocou nástroja SolidWorks Design Checker, ktorý porovnáva výkresy s podnikovými normami a pravidlami kótovania, zabezpečuje správnu konzistenciu výrobných výkresov. 

Plánovač úloh

planovac ulohPlánovač úloh SolidWorks slúži k automatizácii vykonávaných jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich úloh. Pracuje nezávisle od systému SolidWorks a náročné úlohy je tak možné nielen naplánovať mimo pracovnej doby, ale je aj možné ich rozdeliť medzi viacej počítačov v sieti. Plánovač úloh umožňuje naplánovanie aktualizácii a prevod dokumentov, tlač, vytváranie výkresov, import alebo export dokumentov (vrátane DWG), výpočet simulácií, publikovanie eDrawings a ďalšie.  

Komunikácia a zdieľanie dát    

eDrawings Professional

edrawingSolidWorks eDrawings Professional dopĺňa základnú verziu eDrawings o rozširujúce nástroje pre spoluprácu, komunikáciu a revidovanie dokumentov. Jeho hlavným prínosom je možnosť merania rozmerov a vzdialeností pri modeloch alebo výkresoch, vytváranie dynamických rezov, vkladanie poznámok a 3D popisov, rozložené pohľady či presúvanie súčiastok. 

Fotorealistické zobrazenie

photoviewPhotoView 360 je vizualizačný nástroj, ktorý užívateľom SolidWorks umožňuje rýchle a spoľahlivé vytváranie fotorealistických vyobrazení návrhov. Renderované snímky je veľmi ťažko rozoznať od fotografií vytvorených v ateliéri, pretože s nástrojmi pre vizualizáciu máte možnosť detailne pracovať s prostredím, osvetlením, materiálom alebo textúrami. Takýmto využitím 3D modelu k prezentáciám či virtuálnym štúdiám ľahko eliminujete vysoké náklady na výrobu a fotografovanie prototypov. Výhodou PhotoView 360 je veľmi ľahké ovládanie typu potiahni a pusť, využitie SolidWorks materiálov, preddefinované prostredie, pokročilé kamerové efekty či plná integrácia do SolidWorks.  

Tímová správa dát

SolidWorks Workgroup PDM je systém pre správu dokumentov, ktorý vám vďaka automatickému záznamu histórie, revízie a verzie dokumentov výrazne zníži množstvo chýb a opakovaných prác. Umožní vám tiež presne riadiť prístup k dokumentom, určiť kto môže s akým dokumentom pracovať či zisťovať kto, kedy a aké zmeny vykonal. Workgroup PDM je primárne určený pre malé pracovné skupiny.

Import naskenovaných dát

Súčasťou inštalácie SolidWorks je nástroj ScanTo3D, ktorý umožňuje načítanie naskenovaných dát ako sieť alebo mrak bodov priamo do modelára SolidWorks. Takto importované objekty môžeme ďalej upravovať alebo ich pretransformovať na plošný alebo objemový model.

Výmena dát ECAD-MCAD

circuitworksCircuitWorks je obojsmerný ECAD prevodník, za pomoci ktorého je možné do SolidWorks načítať a ukladať súbory IDF a PADS. Načítaním týchto súborov vzniká v SolidWorks asociatívny model. CircuitWorks tak umožňuje eliminovať výskyt chýb pri navrhovaní a používaní dosiek tlačených spojov PCB v elektrických a mechanických výrobkoch.

Overenie návrhu

Tolerančná analýza

TolAnalyst je nástroj pre tolerančnú analýzu integrovaný do SolidWorks. TolAnalyst analyzuje návrhy na základe poradia a spôsobu zoskupenia, použitých kót a vkladaných tolerancií DimXpert. TolAnalyst umožní určiť bez únavových ručných výpočtov, ktoré sú najviac náchylné na chyby, či je návrh funkčný a zostaviteľný.

Výpočet nákladov

CostingNástroj SolidWorks Costing slúži k výpočtu nákladov na výrobu plechových a obrábaných dielov. Náklady sú automaticky vypočítané na základe informácii zo šablón o výrobe a materiáloch. Výstupom tohto nástroja je automaticky vygenerovaná správa, ktorá obsahuje rozpis a odhad celkových nákladov. SolidWorks Costing napomáha konštruktérom prijímať konštrukčné rozhodnutia založené na princípe znižovania nákladov na výrobu. Priamo kalkuluje náklady na materiál a výrobný proces a uľahčuje vytváranie cenových ponúk pre zákazníkov.


";