ScanTo3D

Súčasťou inštalácie SOLIDWORKS je nástroj ScanTo3D, ktorý umožňuje načítanie naskenovaných dát ako sieť alebo mrak bodov priamo do modelára SOLIDWORKS. Takto importované objekty môžeme ďalej upravovať alebo ich pretransformovať na plošný alebo objemový model.
ScanTo3D je nepostrádateľný nástroj pre každého dizajnéra, ktorý potrebuje zachytiť modely fyzických konceptov, existujúce diely OEM alebo anatomické objekty a tieto naskenované interpretácie použiť na zostavenie modelov SOLIDWORKS. ScanTo3D navyše dokáže rozpoznať analytické tvary, ako sú obrábané diely a spotrebné výrobky a dokáže rozložiť a prispôsobiť analytické alebo neanalytické typy povrchov sieti.