SOLIDWORKS 2024

Je pravdepodobné, že trávite veľa času pred obrazovkou SOLIDWORKS, takže oceníte vylepšenia, ktoré zlepšujú vašu každodennú produktivitu, či už chcete pracovať efektívnejšie, skrátiť dobu dodania produktu na trh alebo spolupracovať v tíme. SOLIDWORKS 2024 pomáha dizajnérom a inžinierom pracovať inteligentnejšie. Ako? Pridaním množstva úplne nových funkcií (v oblastiach ako 3D modelovanie, detaily a dokumentácia, zdieľanie projektov a zachytávanie spätnej väzby), ktoré vám vložia do rúk viac inteligencie a výkonu ako kedykoľvek predtým.

Kompatibilita s predchádzajúcimi verziami

V rámci predplatného môžu užívatelia každý rok získať najnovšiu verziu SOLIDWORKS. Ak máte svojich partnerov, ktorí nedisponujú s najnovšou verziou SOLIDWORKSU, spolupráca s nimi už bude bezproblémová. Od verzie SOLIDWORKS 2024 je možné ukladať svoje návrhy v starších verziách, a to vo verzii SOLIDWORKS 2023 alebo SOLIDWORKS 2022. Takéto ukladanie je prístupné pre diel, zostavu aj výkres. Funkcia Pack and Go taktiež podporuje túto možnosť.

Zostavy

Prostredníctvom príkazu Defeature a využitím metódy Zjednodušenie obrysov môžete vytvoriť sadu pravidiel pre zjednodušenie súčasti v modeli. Sada pravidiel sa dá uložiť a použiť v iných modeloch.
Vo verzii SOLIDWORKS 2023 bol pridaný nový príkaz Automaticky opraviť pri nahradení novým dielom. Vo verzii SOLIDWORKS 2024 došlo k vylepšeniu funkcie Automaticky opraviť pri sústredných a rovnobežných väzbách a to tak, že boli pridané ďalšie kritériá pre identifikáciu nahradzujúcich entít.

Prvky a diely

Aj vďaka novej možnosti náhľadu a úpravy rozmeru môžete realizovať zrýchlené skicovanie výberom jednej alebo viacerých entít. Túto funkcionalitu je ale potrebné zvoliť v nastaveniach v možnostiach systému v záložke skica. Ďalej je aj možné zvoliť si farbu náhľadu kóty skice. Aj toto je ale potrebné zvoliť v systémových nastaveniach.
Vo verzii SOLIDWORKS 2024 je možnosť vytvorenia symetrického lineárneho poľa – nastavenia parametrov v prvom smere sa prenesú aj do druhého smeru. Možnosť symetrického poľa je realizovateľná aj pri kruhovom poli.
Umožňuje vytvárať valcové vymedzovacie rámčeky vhodné pre telá s valcovou geometriou.

Výkresy a detaily

V novej verzii SOLIDWORKS 2024 môžete odpojené kóty znovu pripojiť tak, aby bol celý proces spoľahlivejší. Stačí len kliknúť na odpojenú kótu a po stlačení pravého tlačidla myši vybrať možnosť Znovu pripojiť.
Ak vytvárate vo výkrese poznámku a v dialógovom okne využívate možnosť Pripojiť k vlastnosti, tak teraz môžete využiť ikonku Pridať a ponechať tak okno Pripojiť k vlastnosti otvorené. Tým máte možnosť pridania ďalšieho textu alebo vlastností.
Využitím nových vlastností môžete vytvárať výkresy, ktoré viac komunikujú s návrhmi so štandardizovaným rozložením reťazovej kóty, využívajú možnosť opätovného pripojenia odpojenej kóty a umožňujú následné upravenie DXF formátu.

Plechové diely

Pri plechových dieloch vznikol nový nástroj Razítko. Tento nástroj môžete použiť na vytváranie parametrických tvarovacích nástrojov založených na skici. V predchádzajúcich verziách ste museli definovať všetky prvky a skice a následne uložiť tvarovací nástroj ako diel s koncovkou *.sldftp. Až potom ste tvarovací nástroj mohli použiť. Použitie skíc na vytvárania tvarových nástrojov je jednoduchší spôsob, ako je možné aplikovanie tvarovacích nástrojov. Tento nástroj umožňuje väčšiu flexibilitu pri experimentovaní s rôznymi návrhmi a parametrami.
Pri využívaní nástroja Jazýček a drážka môžete určiť, že drážka bude kolmá k plechu, aj keď jazýček bude umiestnený šikmo. Kolmé drážky sú nevyhnutné vo výrobnom procese.

Oceľové konštrukcie

SOLIDWORKS 2024 pomáha vytvárať a upravovať zložité konštrukcie z profilov oveľa jednoduchšie. Slúžiť na to bude aj nástroj na zrýchlenie úprav a správy rohov s možnosťou zoskupovania podobných rohov s možnosťou aplikovať úpravy automaticky alebo ručne.
Pri komplexných rohoch v nastavení Rovinného orezania pribudla možnosť Poradie orezania. V starších verziách ju bolo možné použiť iba pre Orezané telá.

SOLIDWORKS Simulation

V systémových nastaveniach pri Simuláciách je nová možnosť voľby Automatického ukladania súboru modelu. Toto automatické uloženie súboru modelu po vytvorení siete a po dokončení analýzy zabráni strate dát v prípade neočakávaného pádu systému alebo výpadku napájania.
Pri simuláciách je voľba možnosti ložiskovej spojky. Pri jej definícii bolo zavedené distribuované spojenie a možnosť voľby tuhosti kontaktu. Táto tuhosť reprezentuje stabilitu otáčania hriadeľa. Spomínané vylepšenie je dostupné pri lineárnych statických, frekvenčných a lineárnych dynamických štúdiách a štúdii zbortenia.

SOLIDWORKS Composer

Prostredníctvom Composeru ľahko využijete existujúce 3D modely na rýchle vytváranie a aktualizáciu vysokokvalitných grafických podkladov, ktoré sú plne prepojené s vaším 3D návrhom. Ak potrebujete nápovedu k aplikácii Composer, je k dispozícii v PDF formáte namiesto formátu HTML. V starších verziách fungovala off-line nápoveda iba v aplikácii Microsoft Internet Explorer. Teraz je nezávislá na webovom prehliadači.
Ak súbor zostavy SOLIDOWRKS obsahuje súčasť v konfigurácii SpeedPack, je ho možné previesť do softvéru SOLIDOWRKS Composer. Súčasti SpeedPack sa prepnú do príslušných nadriadených konfigurácií, aby bolo možné tieto súčasti ľahšie previesť do SOLIDOWRKS Composer.

V tomto článku sme vám predstavili zopár noviniek SOLIDWORKS 2024. Dúfam, že sa nám podarí splniť niektoré z vašich želaní o vylepšení s tohtoročnými vylepšeniami. Ak premýšľate o tom, ako posunúť svoje údaje SOLIDWORKS na ďalšiu úroveň a pripojiť sa k profesionálnej platforme 3DEXPERIENCE, neváhajte nás kontaktovať.