Plánovač úloh SOLIDWORKS

Plánovač úloh SOLIDWORKS slúži k automatizácii vykonávaných jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich úloh. Pracuje nezávisle od systému SOLIDWORKS a náročné úlohy je tak možné nielen naplánovať mimo pracovnej doby, ale je aj možné ich rozdeliť medzi viacej počítačov v sieti. Plánovač úloh umožňuje naplánovanie aktualizácii a prevod dokumentov, tlač, vytváranie výkresov, import alebo export dokumentov (vrátane DWG), výpočet simulácií, publikovanie eDrawings a ďalšie.