SOLIDWORKS Toolbox

Vďaka knižnici SOLIDWORKS Toolbox máte okamžitý prístup k databáze normalizovaných súčiastok národných noriem (ISO, DIM, ANSI atď.). Nájdete tu napríklad matice, skrutky, podložky, kolíky, nity, závlačky, ložiská, ozubenia a podobné normalizované súčiastky. Toolbox ponúka pomocou nástroja Inteligentné skrutky i generovanie skrutkových spojov, výpočet namáhania profilov a ložísk, generovanie vačiek, drážok na hriadeli atď.  Súčiastky z knižnice stačí do zostavy umiestniť jednoduchým pretiahnutím, pri ktorom systém automaticky detekuje okolitú geometriu a podľa nej prispôsobí i veľkosť vkladanej normalizovanej súčiastky. Knižnica Toolbox predstavuje jednoduchý a dostupný spôsob vedúci k väčšej produktivite.