SOLIDWORKS Design Checker

SOLIDWORKS podporuje väčšinu svetovo uznávaných štandardov a technických noriem (ANSI, BSI, DIM, GB, GOST, JIS, ISO). Navyše pomocou nástroja SOLIDWORKS Design Checker, ktorý porovnáva výkresy s podnikovými normami a pravidlami kótovania, zabezpečuje správnu konzistenciu výrobných výkresov. Má schopnosť tzv. autokorekceie chýb zistených pri kontrole a je schopný spúšťať štandardne kontroly v dávkovom režime.