SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard je systém pre správu dokumentov, ktorý vám vďaka automatickému záznamu histórie, revízie a verzie dokumentov výrazne zníži množstvo chýb a opakovaných prác. Umožní vám tiež presne riadiť prístup k dokumentom, určiť kto môže s akým dokumentom pracovať či zisťovať kto, kedy a aké zmeny vykonal. SOLIDWORKS PDM Standard je primárne určený pre malé pracovné skupiny.