CircuitWorks

CircuitWorks je obojsmerný ECAD prevodník, za pomoci ktorého je možné do SOLIDWORKS načítať a ukladať súbory IDF a PADS. Načítaním týchto súborov vzniká v SOLIDWORKS asociatívny model. CircuitWorks tak umožňuje eliminovať výskyt chýb pri navrhovaní a používaní dosiek tlačených spojov PCB v elektrických a mechanických výrobkoch.
Efektívne zdieľanie CAD údajov je pre strojných a elektrotechnických inžinierov často náročné, pretože efektívna obojsmerná výmena dát sa ukazuje ako nevyhnutná pre dizajn a funkciu produktu. Spoločnosť CircuitWorks sa usiluje o podporu tejto výmeny informácií, ktorá umožní vyriešiť problémy s integráciou ECAD-MCAD, zvýši efektívnosť a umožní zamerať sa na vývoj inovatívnych produktov.