Costing diel

Nástroj SOLIDWORKS Costing slúži k výpočtu nákladov na výrobu plechových a obrábaných dielov. Náklady sú automaticky vypočítané na základe informácii zo šablón o výrobe a materiáloch. Výstupom tohto nástroja je automaticky vygenerovaná správa, ktorá obsahuje rozpis a odhad celkových nákladov. SOLIDWORKS Costing napomáha konštruktérom prijímať konštrukčné rozhodnutia založené na princípe znižovania nákladov na výrobu. Priamo kalkuluje náklady na materiál a výrobný proces a uľahčuje vytváranie cenových ponúk pre zákazníkov.