SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard je riešením správy dát pre malé pracovné skupiny pracujúce na jednom spoločnom mieste. Toto riešenie je zahrnuté v licenciách CAD SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS PDM Standard je v ponuke spoločnosti Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp náhradou za produkt SOLIDWORKS Workgroup PDM, ktorého podpora bude ukončená s verziou 2017.

SOLIDWORKS PDM Standard je riešenie pre správu dát pre menšie pracovné skupiny v jednom umiestnení. Štandard SOLIDWORKS PDM Standard, ktorý je súčasťou balíkov SOLIDWORKS Professional a Premium, eliminuje režijné náklady na správu údajov SOLIDWORKS a DraftSight na lokálnych a zdieľaných sieťových diskoch.

Dátové úložisko bežiace na Microsoft SQL Server Express zaisťuje, že všetky informácie sú bezpečne uložené a indexované pre rýchle vyhľadávanie oprávnenými osobami. Vďaka ľahkej  implementácii a konfigurácii SOLIDWORKS PDM Standard efektívne vedie produktový tím vývojovým procesom a zabezpečuje každému prístup k správnym dokumentom a informáciám. Integrácia s CAD SOLIDWORKS a DraftSight umožňuje firmám s nasadenou správou dokumentácie sústrediť sa na vlastný vývoj výrobkov.

Funkcie SOLIDWORKS PDM Standard

 • Správa dokumentov

  Systém umožňuje spravovať všetky typy súborov. Pri nasadení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložisko, ku ktorému pristupujú užívatelia pre získavanie a zapisovanie svojich súborov. To umožní bezpečné zálohovanie výrobkových dát, pretože sa obmedzí existencia ďalších úložísk, duplikovanie súborov a výskyt neriadených verzií a revízií. Riešenie SOLIDWORKS PDM optimalizuje prevádzku na podnikové siete - pri sústavnej práci na dátach sú tieto lokálne na pracovnej stanici a sieť je využívaná iba pre ich rezervovanie a uvoľňovanie (check-in a check-out) a nevyhnutnou synchronizáciou zmenených dát.SOLIDWORKS PDM výrazne napomáha integrite väzieb medzi súbormi - diely, výkresy a zostavami aj inými typmi súborov a to tým, že väzby automaticky aktualizuje, kedykoľvek súbor presuniete do inej zložky alebo ho premenuje. Eliminuje sa tak rozpad väzieb a čas potrebný na ručné vyhľadanie a obnovu referencií.

 • Správa a riadenie revízií

  SOLIDWORKS PDM zabezpečí sledovanie zmien, udržiava kompletnú históriu revízií počas vývoja výrobku a predchádza chybám vyplývajúcim z ručného zásahu.

 • Opakované použitie návrhov

  Vďaka pokročilému vyhľadávaniu dostupnému priamo z Prieskumníka Windows a všetkých dialógov pre otvorenie súborov užívateľ môže rýchlo vyhľadať staršie návrhy a tieto buď priamo opakovane použiť alebo pomocou pokročilých nástrojov pre kopírovanie a premenovanie využiť na odvodenie nových podobných dielov a skupín.

 • Bezpečné uchovávanie súborov

  Bezpečný a riadený prístup k citlivým alebo špecifickým informáciám o výrobkoch je základný, ľahko implementovateľnou vlastnosťou systému SOLIDWORKS PDM. Vďaka zabezpečenému súborovému úložisku a striktne riadenému užívateľskému prístupu (aj v rámci distribuovaného výpočtového prostredia) sú eliminované bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú z používania zdieľaných sieťových diskov.

Typy licencií SOLIDWORKS PDM Standard

 • SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor

  Je určený pre užívateľov, ktorí pracujú s CAD SOLIDWORKS alebo DraftSight. CAD Editor klient pre SOLIDWORKS PDM Standard je zahrnutý v každej licencií 3D CAD softvér SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.
   

 • SOLIDWORKS PDM Standard Contributor

  Slúži predovšetkým pre non-CAD užívateľov, ktorí vytvárajú a spracovávajú ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k výrobkom, napríklad v aplikáciách Microsoft Word and Excel a zúčastňuje sa na workflow dokumentácii.
   

 • SOLIDWORKS PDM Standard Viewer

  Je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú vyhľadávať, prezerať a tlačiť dokumenty. Používatelia s touto licenciou sa môžu tiež podieľať na schvaľovacích procesoch (wokflow), takže táto licencia je vhodná pre vedúcich projektov a pracovníkov výroby, ktorí nepotrebujú vkladať a editovať dáta.