WOODEXPERT

WOODEXPERT - odborník na drevo, je profesionálna 3D CAD aplikácia vyvinutá s využitím skúseností najlepších konzultantov v nábytkárskom priemysle a výkonného 3D enginu SOLIDWORKS. Výsledkom je nástroj, ktorý prevedie užívateľa celým procesom návrhu a výroby nábytku jednoduchým, intuitívnym a užívateľsky príjemným spôsobom. Umožňuje rýchly návrh nábytku, tvorbu výrobnej dokumentácie, kusovník na mieru a prípravu CNC obrábania.

Softvérové ​​moduly


Dizajn

Modul je založený na jednoduchom mechanizme vkladania / výmeny, ktorý umožňuje kratšie konštrukčné časy pri zachovaní značnej voľnosti pri modelovaní. Ľahko upraviteľná knižnica poskytuje preddefinované komponenty a armatúry potrebné v procese návrhu.


2D dokumentácia

Vďaka vstavanému generátoru výkresov je každý užívateľ schopný vytvárať kompletnú 2D dokumentáciu. Jediným kliknutím vygenerujeme výkresy komponentov s údajmi potrebnými na výrobu, vrátane: ľubovoľného počtu pohľadov, rozmerov (lineárny, reťazec rozmerov, tabuľka otvorov), formát CAM, dyhy, olepovanie hrán, smer zrnitosti.


Kusovník

Práca dizajnéra v nábytkárskom priemysle sa neobmedzuje len na proces navrhovania. Náš modul kusovníka generuje všetky údaje potrebné pre ocenenie produktu a jeho výrobu. Okrem zoznamu materiálov bol obohatený o funkciu balenia.


CAM

Plná integrácia so SOLIDWORKS umožňuje rýchle generovanie programov v SOLIDWORKS CAM a prípravu rezov dosiek v NESTINGWORKS. Okrem aktuálnej databázy postprocesorov je WOODEXPERT CAM schopný vygenerovať NC kód pre akýkoľvek stroj.


Nesting

NESTING umožňuje stiahnuť zoznam dosiek zahrnutých v projekte a priradiť ho k príslušnému listu na základe daného materiálu a hrúbky dosky.

 

Funkcie:

 • inteligentné vkladanie komponentov s možnosťou náhľadu
 • asistované priradenie jadrových a koncových materiálov
 • prezeranie s možnosťou náhľadu
 • materiálová legenda s variantami
 • technologická detekcia kolízie
 • dierovanie pre spojovacie prvky

Výhody:

 • úspora času a nákladov

 • intuitívne rozhranie

 • integrácia do PDM / ERP

 • zníženie chýb

 • automatizácia

 • integrovaný CAM