Ostatné

Ďalšie produkty

dalsiprodukty opravaNajdrahšou komoditou dnešnej doby je čas. Ten je tiež hlavným dôvodom pre zavádzanie nových technológií do oblasti vývoja a výroby, ktoré majú skrátiť dobu návrhových, výrobných a ďalších procesov na nevyhnutne minimum. Typickým riešením je obvykle investícia do výkonných softwarových produktov a hardwaru.
Okrem základných produktov ponúka naša spoločnosť tiež širokú škálu rozširujúcich produktov. Ich portfólio ideálne doplňuje hlavnú ponuku a zákazníkovi poskytuje komplexné riešenia a užívateľský komfort. Všetky tieto produkty sú kompatibilné a stávajú sa tak výbornou nadstavbou základnej inštalácie SolidWorks.

eDrawings

Solidworks eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D i 3D dokumentácie, ktorá zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často nastávajú vo vzdialenej komunikácii medzi konštruktérmi a zákazníkmi. Celý článok

DraftSight

Produkt DraftSight od spoločnosti Dassault Systèmes je bezplatnou a jednoduchšou cestou pre tvorbu, editáciu a zdieľanie súborov DWG. Produkt je postavený na vyspelej technológii a je určený pre konštruktérov a dizajnérov, ktorí využívajú platformy Windows, Linux nebo Mac. Celý článok

TDS-TECHNIK

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderná strojárenská nadstavba určená pre užívateľov SolidWorks, ktorí potrebujú do svojich zostáv vkladať normalizované súčiastky a to ako z databázy, tak i ako výsledok výpočtu. TDS TECHNIK odstraňuje mnoho rutinnej práce a výrazne zvyšuje produktivitu pri tvorbe dokumentácie. Celý článok

Partnerský program

Partnerský program SolidWorks zastrešuje celý rozširujúci software, hardware a služby pre SolidWorks. Úzka spolupráca s poprednými svetovými spoločnosťami dáva možnosť ku vzniku mnoho zaujímavých produktov, ktoré ešte viac rozširujú možnosti SolidWorks v oblasti profesných riešení a špecializovaných nadstavieb. Celý článok

Reverzné inžinierstvo

Prenos reálnych tvarov do virtuálnych 3D modelov sa dotýka čím ďalej širšieho počtu konštruktérov, ruka v ruke s väčšou dostupnosťou skenovacích technológií. Jednou z najväčších výhod 3D skenovania je rýchle získanie trojrozmerného modelu. Neobídeme sa však bez softwaru na spracovanie naskenovaných dát. Celý článok

Hardware

Naša spoločnosť sa zaoberá nielen distribúciou softwarových produktov a poskytovaním služieb, ale i dodávkou hardwarového vybavenia. Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré vyplývajú z mnohoročnej spolupráce s našimi partnermi a vlastným oddelením technickej podpory. Celý článok


";