Logopress3

logopress3 023D softvér pre tvorbu raziacich, lisovacích, postupových nástrojov a presných rozvinutých tvarov.


Už viac ako 20 rokov Logopress vyvíja špecializovaný softvér v oblasti postupových nástrojov a určovania rozvinutých tvarov.

Logopress3 pre SolidWorks je certifikovaným zlatým partnerom SolidWorksu. V softvéri je možné použiť natívne model vytvorený v SolidWorkse alebo častejšie naimportované diely z iných CAD aplikácií.

Funkcie postupných rozvinov

Rozvin modelu sa tvorí pomocou niekoľkých kliknutí myšou – urobí sa celkový rozvinutý tvar a aj jednotlivé kroky nástrihového plánu. K-faktor pre každý individuálny ohyb môže byť automaticky vypočítaný Logopressom a vzniknuté prvky narovnania/rozvinutia sa dajú jednoducho zeditovať. Takto sa dá prepnúť z plného ohybu do čiastočného alebo spravovať uhol odpruženia, či prídavok na ohyb.

Funkcia výpočtu rozvinutého tvaru

Logopress3 BLANK umožňuje rýchlo a jednoducho určiť tvar komplexných 3D tvarov. Táto funkcionalita výrazne pomáha konštruktérom vo fáze tvorby cenových ponúk ako aj pri tvorbe dizajnu. Skracuje čas potrebný na vývoj lisovacích nástrojov.

Funkcie nástrihového plánu logopress3 04

Pomocou týchto nástrojov veľmi jednoduchým a logickým spôsobom tvorí konštruktér skutočný 3D nástrihový plán. Toto v praxi znamená ušetrenie mnohých hodín práce v CAD v mnohých prípadoch až niekoľkých dní! Proces tvorby začína rozvinutým tvarom, ktorý bol vytvorený funkciami pre tvorbu postupného rozvinu, či vypočítaním rozvinutého tvaru, alebo použitím importovanej geometrie priamo od partnera alebo zákazníka. Použité môžu byť dáta s nekonštantnou hrúbkou, taktiež aj viac telové diely v jednom nástrihovom pláne.

Všetko je pritom parametrické a zmeny či úpravy sa realizujú veľmi jednoducho a rýchlo.

Logopress3 modul nástrihového plánu obsahuje jedinečný nástroj určený na tvorbu rotačných dielov. 

Funkcie tvorby nástroja

V prípade tvorby celkového nástroja umožňuje Logopress3 využitie výkonného asistenta na tvorbu nástroja, ktorý zjednodušuje tvorbu nástroja. Konštruktér môže jednoducho vkladať platne alebo podzostavy a prispôsobiť rozmerové parametre vlastným požiadavkám. V tomto bode môže konštruktér zadať názov platne, materiálové špecifikácie a tepelné spracovanie. Funguje tiež ako manažér väzieb, takže nie je potrebné vyhľadávať väzby v strome prvkov.

logopress3 06

Žiaden softvér na tvorbu postupových nástrojov by nebol kompletný bez knižnice normalizovaných dielov. Knižnice sú v oboch jednotkách mm aj inch a obsahujú množstvo dielov od veľkého počtu výrobcov. Taktiež je možné vkladať do knižnice vlastné diely. Vkladané prvky nielenže vytvoria potrebnú väzbu na súčiastku ale automaticky vytvoria aj otvor v každej platni.

Ďalším výkonným nástrojom na zrýchlenie tvorby nástroja je tvorba raziacich a vysekávacích nástrojov. Iba pomocou niekoľkých kliknutí myšou sa dá vytvoriť požadovaný nástroj s parametrickou previazanosťou na štruktúru nástroja.

Vo finále je ako posledný krok samotná simulácia činnosti nástroja. Pri zadaní požadovaných parametrov je možné simulovať pohyb celej zostavy pri kontrole jednotlivých komponentov na presah a nabúranie.

Logopress3 ™ NESTING

Logopress3 ™ NESTING je cenovo dostupný, rýchly a ľahko použiteľný produkt, ktorý je plne integrovaný v systéme SolidWorks ™. Užívateľ začína buď použitím viactelovým súborom súčasti tzv. multibody part (vytvorený pomocou programu SolidWorks, alebo importovaním z iného CAD systému), alebo s časťami dielov zo zostavy. Po nastavení niekoľkých logických parametrov, ktoré umožňujú extrémnu flexibilitu rozmiestni diely podľa zvolených parametrov. Pre zvládnutie softvéru nie je potrebné žiadne školenie.


Logopress3 ™ NESTING pomáha napriek širokému spektru jednotlivých odvetví a aplikácií, ako sú:

 • Plechové dielylogopress
 • Tkaniny, textilný priemysel
 • Plasty, lepidlá
 • Aerospace
 • Koža (obuv)
 • Kompozity
 • Nafukovacie objekty
 • Potravinársky priemysel
 • Balenie, baliaca technika
 • Stavba lodí
 • Hračky

 

 

Kľúčové funkcie:logopress1

 • Rôzne možnosti rozmiestnenia a stratégií
 • Podpora multibody dielov alebo zostáv
 • Nastavenie veľkosti listu rozmiestnenia alebo iba šírky pásu
 • Uhlová kontrola dielov
 • Voľbu pre rozmiestnenie do otvorov, alebo nie
 • Možnosť prevrátiť diely hore nohami
 • Flexibilita v nastavení rozstupov medzi dielmi
 • Možnosť nastaviť množstvo pre každú jednotlivú časť
 • Automatické generovanie správy";