Sústruženie

Funkcie sústruženia sú v základnej definícii 2osé. Definícia obrábania môže byť vykonávaná na 2D geometrii. V súvislosti s dnes obvyklejším používaním 3D geometrie je sústruženie definované v reze rotačnej súčiastky.

Sústružnícke funkcie sa štandardne rozdeľujú na sústruženie vnútorné a vonkajšie. Pre obidva varianty SolidCAM ponúka hrubovacie cykly a dokončovacie cykly s mnohými detailnými  nastaveniami. Hrubovanie podporuje aj špecifické cykly s použitím zapichovacieho nástroja. V ďalšom nastavení sú k dispozícii dokončovacie cykly a špeciálne cykly so špecifickými nástrojmi pre upichovanie, zapichovanie a závitovanie. Všetky popísané operácie je možné použiť v tzv. protivretene, ak ním CNC sústruh disponuje. CNC sústruhy môžu byť konfigurované mnohými ďalšími spôsobmi. Do procesu obrábania je možné zapojiť i druhú nástrojovú hlavu a definované CAM operácie medzi sebou synchronizovať.

Sústruženie s poháňaným nástrojom

Definícia sústruženia v 3D priestore je veľmi výhodná pri kombinovaní sústružníckej operácie s frézovaním a vŕtaním. Ak stroj disponuje poháňanými nástrojmi a možnosťou zapojiť do procesu osi C a Y, SolidCAM skombinuje funkcie sústruženia, vŕtania a frézovania. Výhodne sú kombinované sústružnícke funkcie s možnosťou polohovať nástroj v ďalších osiach. Moderné CNC stroje svojou konštrukciou často prekonávajú rozdiely medzi sústružením a frézovaním. Zákazníci stále častejšie využívajú rozmanité varianty sústružnícko – frézovacích strojov. Môžu to byť stroje horizontálnej koncepcie, ktoré sú pri sústružení bežnejšie. Pre obrábanie rotačných dielov väčších priemerov sa núka použiť stroj vertikálnej koncepcie. Na túto koncepciu nadväzuje stále populárnejšie vertikálne sústruženie na otočných stoloch 5-osích frézovacích centier. Funkcie aplikované v SolidCAM umožňujú komfortne programovať popísané multifunkčné sústružnícko – frézovacie stroje. Do definície obrábania k 2-osému sústruženiu sú pridané frézovacie a vŕtacie stratégie až do úrovne 5-osého súvislého obrábania. Vytvorené obrábacie operácie je možné simulovať v kompletnom, na mieru vytvorenom simulátore kinematiky stroja.


";