SolidWorks Standard

SolidWorks Standard predstavuje ucelené a robustné riešenie pre 3D CAD navrhovanie, vrátane modelovania plechových dielov, zvarových konštrukcií a foriem, vytváranie zostáv a mechanizmov a vždy aktuálnej, kompletnej výkresovej dokumentácie. Navyše je v SolidWorks Standard k dispozícii celá rada nástrojov pre overovanie návrhov.

Produkty SolidWorks Standard zahrňujú tieto funkcionality:

Užívateľské rozhranie 

Prostredie SolidWorks

uzivatelske prostrediSolidWorks ponúka prehľadné a intuitívne pracovné prostredie, ktoré inovatívne kombinuje moderné ovládacie prvky (ako je CommandManager čiže pás kariet, ktoré logicky zoskupujú podobné nástroje) s osvedčeným systémom roletového menu. SolidWorks tiež vďaka vlastnej sade unikátnych ovládacích prvkov zásadným spôsobom minimalizuje potrebu dialógových okien a zlepšuje prehľadnosť a orientáciu na obrazovke. Prostredie je úplne užívateľský prispôsobiteľné, vlastné nastavenie umožňuje nakonfigurovať klávesové skratky, gestá myší, panel zástupcov alebo všetky ikony. Pre ľahšiu orientáciu a rýchlejšiu prácu slúži strom prvkov, PropertyManager, okno úloh alebo kontextové nástroje.

Technológia SWIFT

instant3DTechnológia SWIFT (SolidWorks Intelligent Feature Technology) automatizuje časovo náročnú prácu a pomáha začínajúcim užívateľom využívať nástroje SolidWorks, ktoré vyžadujú odbornú znalosť alebo prax. SWIFT za vás automaticky vykonáva diagnózu problémov spojených s poradím prvkov, väzbami skíc, použitím kót atď. Môžete sa tak sústrediť na zámer návrhu a systém sa postará o to, aby ste zámer dosiahli. Napríklad pri tvorbe zaoblenia alebo zrazenia pomocou Xpertu alebo napríklad pri zmene rozmerov modelu pomocou nástroja Rýchle 3D. Vďaka tomu môžu byť užívatelia s nižšou úrovňou znalostí rýchlejší a efektívnejší.

Realistické zobrazenie modelu

realview sestavaTechnológia RealView ovplyvňuje zásadným spôsobom kvalitu zobrazenia modelu v SolidWorks. Bez renderovania, v reálnom čase, umožňuje táto technológia zobrazovať realistické, tieňované a plne dynamické diely alebo zostavy. Pre použitie RealView nemusíte nič nastavovať, stačí ho len zapnúť a na model použiť niektorý z materiálov SolidWorks. RealView používa spoločnú databázu vzhľadu a prostredie, ktoré reprezentuje použitý materiál a okolité scény a pre ľahší prístup sú umiestnené v okne úloh.

Knižnica návrhov

Pre ľahšiu dostupnosť často používaných dielov, prvkov alebo popisov je možnosť vybrané objekty uložiť do knižnice návrhov. Pri opätovnom použití stačí objekt len pretiahnuť do aktuálneho dokumentu. Knižnica návrhov je súčasťou užívateľského prostredia SolidWorks a nájdete ju po pravej strane v okne úloh.

Vyhľadávanie dokumentov a príkazov

vyhledavaniVyhľadávanie dokumentov je možné ľahko vykonať pomocou indexovaného vyhľadávania, ktoré je dostupné priamo v prostredí SolidWorks a umožňuje vyhľadávať ľubovoľné lokálne, sieťové i PDM dokumenty nielen podľa názvu, ale i obsahom textu a užívateľských vlastností. Nájdené diely je ďalej možné rozčleniť na jednotlivé prvky a skice, z ktorých tak vzniknú návrhové kliparty.

Vyhľadávajúci príkaz výrazne uľahčuje nájdenia a spustenia všetkých príkazov priamo z okna pre vyhľadávanie. Výsledky sú filtrované behom písania a k nájdeniu požadovaného príkazu často stačí zadať niekoľko znakov. Požadovaný príkaz môžete spustiť alebo ukázať jeho umiestnenie v prostredí SolidWorks.

3D modelovanie

Modelovanie objemových dielov

model zaobleni mereniPomocou výkonných nástrojov pre navrhovanie ľahko vytvoríte trojrozmerné modely jednoduchých dielov, viactelových dielov a zostáv. Modely môžete vytvárať pomocou vysunutí, rotácií, spojením profilov, ťahaním po krivkách, tenkostenných operácií a škrupín, zaoblení, normalizovaných dier, pokročilých polí a mnohých ďalších prvkov.

Pri modelovaní dielov SolidWorks umožňuje tiež použiť zmrazenie prvkov, ktoré sú použite k tvorbe modelu. Tým značne skrátite čas obnovy zložitých modelov a predídete nechcenej zmene modelu.

Plechové diely

plechove dilyPlechové diely sú neoddeliteľnou súčasťou SolidWorks a je možné ich vytvárať rôznymi spôsobmi. Napríklad pomocou pokročilej funkcie, ktorá prevedie objemový 3D model na plechový diel alebo vytvorí komplexný tvar plechu spojením dvoch profilov. Môžete tiež vytvárať viactelové plechové diely alebo ich kombinovať s inou geometriou a typom tela. Najčastejšie ale budete plechové diely modelovať pomocou plechových prvkov a nástrojov. Medzi tie patria napríklad lemy a obruby, ohyby zo skíc, ušká, vybočenia, spracovanie rohov, lisovacie a presekávajúce nástroje a ďalšie.

K dispozícii sú tiež všetky technologické prídavky na ohyb, predĺženie, skrátenie, K-faktor a tabuľky ohybov a rozmerov. Výrobu vám potom uľahčia pokročilé informácie o vlastnostiach plechov a najmenšom prístrihu, export rozvinutého tvaru do DXF, automatické popisy ohybov na výkrese či špeciálne nástroje ako čiastočný rozvin, vetrací otvor alebo vyplnenia celých oblastí automatickým polom dier.

Zváranie a oceľové konštrukcie

svarovaniSo SolidWorks nie je nič jednoduchšie ako vytvoriť zvarence alebo oceľové konštrukcie. Začnete skicou rozvrhnutia (kostrou) zváraného dielu, potom si vyberiete jeden zo štandardných alebo vlastných profilov a jednoduchým klikaním obalíte kostru. SolidWorks automaticky vygeneruje návrh zvarov v 3D a tiež tabuľku jednotlivých prierezov a ich vlastností. V prípade potreby môžete prierezy orezať a predĺžiť, doplňovať o výstuhy, rožnice, záslepky, diery či ďalšie telá a importované súčiastky. Asociativita potom zaistí aktuálnu pozíciu a rozpisku  prierezov vo výkrese.

Navrhovanie foriem

formySolidWorks umožňuje začať návrh formy importom geometrie z takmer ľubovoľného 3D formátu. Na túto geometriu alebo na vymodelovaný diel potom ľahko zanalyzujete úkosy, podrezania a potenciálne deliace čiary a v prípade potreby tiež môžete model upraviť pomocou pokročilých úkosov, rozdeľovacích kriviek alebo plošného modelára. Samostatná sada nástrojov pre vytváranie deliacich kriviek, uzatváracích a deliacich plôch, rozdelenia formy na jadro a dutinu, bočných jadier a vložiek potom uľahčia bezchybný návrh formy.

Pokročilá tvorba plôch

plochy povrchySolidWorks ponúka výkonný plošný modelár pre vytváranie komplexných tvarov a organických návrhov, ktoré sa už nedajú vymodelovať pomocou štandardných nástrojov pre tvorbu objemov. Plošné a objemové telá môžete pri modelovaní neobmedzene kombinovať a previazať, pomocou plôch je možné vzájomne nahradzovať alebo odstraňovať povrchové plochy objemu. Plochy môžete orezávať, predlžovať, zaobľovať, zošívať, doplňovať a atď.

Viactelové diely

Ak pracujete s dielmi, ktoré obsahujú viac ako jedno telo, môžete aplikovať nástroje pre kombinovanie, rozdelenie alebo odstránenie tiel. Môžete tiež vytvárať rozložené pohľady viactelových dielov, ktoré je možné následne používať vo výkresovej a sprievodnej dokumentácii. Jednotlivé telá alebo vybrané plochy je možné presúvať a kopírovať pomocou súradníc alebo väzieb.

Konfigurácie

konfiguraceSprávca konfigurácií je jedinečný nástroj SolidWorks, ktorý vám umožňuje niekoľkonásobné zvýšenie, rýchlu a efektívnu prácu s typovými radmi, veľkostne alebo tvarovo podobnými modelmi. Konfigurácie môžete v jednom dokumente ľahko vytvárať ručne alebo hromadne pomocou tabuľky variant, ktoré sa editujú pomocou aplikácie Excel. K dispozícií máte tiež odvodené varianty, možnosť rýchlej úpravy konfigurácie vybraného prvku či parametru alebo publikovať konfiguráciu do zostáv.

Priama úprava

prime upravySolidWorks umožňuje vykonávať priame úpravy importovaných alebo vymodelovaných dielov pomocou špeciálnych nástrojov pre presúvanie, odsadzovanie alebo rotáciu plochy u objemových alebo plošných tiel. Pri úprave je k dispozícii ovládacia triáda, ktorá za pomoci pravítok zreteľne uľahčuje všetku manipuláciu. U priamych úprav importovaných dielov je možné nechať vykonať i transportné rozpoznanie prvkov.

Preskúmanie dielov

Preskúmanie dielov SolidWorks slúži k spätnej kontrole vytvoreného diela alebo k lepšiemu pochopeniu histórie tvorby prevzatých dielov. Nástroj pracuje tak, že prechádza históriu tvorby daného dielu a postupne uvoľňuje jeden prvok po druhom. Tým lepšie pochopíte samotnú tvorbu dielu.

Zostavy a mechanizmy

Modelovanie zostáv

sestava velkaZostavy je možné v SolidWorks skladať z už existujúcich dielov alebo vytvárať nové diely v kontexte zostavy.  Umiestnenie súčiastok v zostave ľahko vykonáte pomocou širokej ponuky štandardných alebo špeciálnych väzieb. Ich postupným pridávaním do zostavy zároveň obmedzujete pohyb súčiastok v rámci zostavy a tým vlastne definujete kinematiku. Súčiastky, ktoré tvoria logický celok, môžete zoskupovať do podzostáv. Zoznam dielov a podzostáv, väzieb, prvkov a referenčnej geometrie nájdete v strome, ktorého obsah môžete ľahko prehľadávať a filtrovať. Pre lepšiu prehľadnosť môžete ľubovoľné súčiastky skrývať, spriehľadňovať, vizualizovať pomocou stavu zobrazenia alebo filtrovať pokročilými výberovými pravidlami.

Veľké zostavy

speedpak sestavaOkrem výkonného modelovacieho jadra Parasolid, ktorý je prispôsobený pre náročnú prácu s rozsiahlymi modelmi, disponuje SolidWorks viacerými ďalšími technológiami pre zlepšenie výkonu. Či sa jedná o režim zjednodušeného načítania zostáv, technológiu SpeedPak, selektívne otváranie, nástroje pre analýzu výkonu zostavy, či podporu viacjadrových procesorov a úloh, SolidWorks vždy ponúkne ten najvyšší možný výkon.

Preskúmanie veľkých zostáv 

LDRPreskúmanie veľkého návrhu je režim otvárania zostáv, ktorý disponuje niekoľkými užitočnými funkciami pre kontrolu návrhu veľkých zostáv. Ak otvoríte zostavu v tomto režime, môžete vytvárať prierezy, merať, skrývať alebo zobrazovať súčiastky a prechádzať strom FeatureManager.  Neoddeliteľnou súčasťou je tiež možnosť vytvárať, upravovať a prehrávať prechádzky alebo snímky.

Kinematika a pohybové štúdie

pohyb sestavyRozhýbať zostavu v SolidWorks je možné jednoduchým potiahnutím súčiastky myšou, lebo kinematika zostavy vzniká automaticky s pridávaním väzieb. Podobne jednoducho je možné skontrolovať aj kolízie, ku ktorým môže pri pohybe súčiastok dochádzať. SolidWorks na kolíziu nielen že upozorní, ale môže tiež celý pohyb v okamihu kolízie zastaviť. Pomocou pohybových štúdií je potom možné vykonávať animáciu mechanizmu alebo i náročnejšie  fyzikálne simulácie s využitím motorov, 3D kontaktov, pružín a gravitácie. Pohybové simulácie.

Predstavenie návrhu pomocou animácie

predstaveni navrhuVytvorte si virtuálnu prehliadku vášho návrhu. Pracovať môžete s rôznymi stavmi zobrazenia, pohľadmi, kamerami a svetlami alebo môžete celú zostavu poháňať pomocou motoru. U rozsiahlych zostáv ľahko vytvoríte tiež prechádzky objektom. Pre predstavenie projektu ostatným potom stačí priebeh animácie zaznamenať do video súboru.

Inteligentné súčiastky a skrutky

Inteligentné súčiastky a skrutky pomáhajú výrazne skrátiť čas, potrebný na vytvorenie zostavy. Inteligentné súčiastky automaticky prispôsobujú svoje rozmery pri vložení do zostavy alebo môžete tiež vkladať prvky a celé diely do okolitých súčiastok. Inteligentné skrutky dokážu automaticky vyplniť dieru alebo vytvoriť celý skrutkový spoj.

Detekcia kolízií, presahov a vôlí

Tieto nástroje slúžia pre kontrolu alebo overovanie správnych vzťahov a vzdialeností medzi súčiastkami navrhovanej zostavy. Z kontroly môžete vylúčiť niektoré nepodstatné súčiastky, ako sú skrutky a matice. Môžete vykonávať statické kontroly, keď so zostavou nehýbete alebo i dynamické počas pohybu. Detekcia kolízií, presahov a vôlí zabezpečuje správnu funkciu návrhu.

Kontrola zarovnania otvorov

kontrola sestavyPri návrhu zostavy môžete skontrolovať zarovnanie dier a otvorov medzi susednými súčiastkami. Pomocou tohto nástroja eliminujete možnosť výskytu nesprávnych zarovnaní ešte pred poslaním návrhu do výroby.

Výkresy a detailovanie

Asistent rezu vo výkrese

rezyAsistent pre tvorbu rezov poskytuje jednoduchý a priamy proces pre vytvorenie rezových pohľadov. Užívateľ jednoducho vyberie geometriu na rez a SolidWorks urobí všetko potrebné. Už nie je potrebné manuálne pridávať geometrické väzby. Súčasťou príkazu je teraz tvorba zarovnaného pohľadu aj polovičných rezov.

Automatické vytvorenie pohľadov

automaticke pohledyVďaka komfortnému nástroju pre vytváranie výkresov a výrobnej dokumentácie, vzniká výkres vrátane pohľadov, kót a popisov takmer automaticky. Jednotlivé pohľady vytvoríte jednoduchým pretiahnutím modelu z palety pohľadov na výkres. Rovnako ľahko potom môžete zo základného pohľadu odvodiť premietnuté pohľady, rezy vrátane automatického šrafovania, detailné pohľady a ďalšie.

Aktualizácia pohľadov

S modelom dielu sú synchronizované výkresy a zostavy, ktoré sa na daný 3D návrh odkazujú. Preto sa všetky vykonané zmeny modelu automaticky prejavia v konkrétnych výkresoch alebo zostavách.

Kótovanie

kotovaniDo výkresov je možné importovať popisy a parametrické kóty z 3D modelu. SolidWorks ponúka všetky kóty, ale najpoužívanejšia je inteligentná kóta, ktorá použitý typ kótovania zvolí automaticky. K dispozícií je tiež automatické kótovanie a kótovanie na základe prvkov DimXpert. Vo výkrese je možné kóty nechať automaticky zarovnať, odstrániť alebo nedefinovať ich štýl, čiary, hodnoty a ďalšie.

Popisy

Pre vytváranie kompletného výkresu máte k dispozícií detailovacie nástroje a popisy ako sú tolerancie, poznámky, automatické pozície, drsnosti, značky zvarov, geometrické tolerancie, lomené čiary, bloky, stredové značky, osi a tabuľky. Pre ľahšie ovládanie pozičných čiar slúži magnetická čiara. Z tabuliek nechýba kusovník, tabuľka prierezov, dier, opráv, ohybov alebo prelisov plechových dielov.

Kusovníky a tabuľky prierezov

tabulka prirezuNa základe zostáv umožňuje SolidWorks automaticky generovať kusovník, ktorý sa aktualizuje spoločne so zmenami v modeli zostavy. Vo výkresoch sú jednotlivé súčiastky zostavy na základe kusovníka automaticky očíslované. Na podobnom princípe je pri zvarových konštrukciách generovaná tabuľka prierezov.

Podpora medzinárodných štandardov

Systém SolidWorks podporuje väčšinu svetovo uznávaných štandardov a technických noriem (ANSI, BSI, DIN, GB, GOST, JIS, ISO).

Kontrola výkresov

Výkresy SolidWorks ponúkajú nástroje, ktoré slúžia pre kontrolu rozdielov medzi revíziami výkresov. K dispozícii je grafické porovnanie výkresov, ktoré slúži k ľahšiemu rozpoznaniu rozdielov jednotlivých výkresov.

Produktivita a automatizácia

Automatizácia návrhu

DriveWorksXpressAutomatizácia návrhu prebieha pomocou nástroja DriveWorksXpress, ktorý automatizuje opakované konštrukčné kroky vrátane generovania dielov, výkresov a zostáv.

3D modely dodávateľov

Využitím vytvorených 3D modelov a 2D dát katalógových súčiastok certifikovaných výrobcov výrazne skrátite dobu návrhu projektu. Dáta sú poskytované prostredníctvom webového portálu 3DContentCentral.

Rozpoznávanie prvkov

SolidWorks umožňuje importovať a následne rozpoznávať dáta, ktoré boli vytvorené v iných CAD systémoch, pomocou nástroja FeatureWorks. Rozpoznávajúca funkcia slúži k spätnej parametrizácii importovaného modelu, kde je FeatureWorks schopný v automatickom alebo interaktívnom režime pridávať parametre, prvky a históriu k statickej geometrii. Tým v SolidWorks vzniká editovateľný parametrický model.

Porovnanie a rozbor modelu

Nástroje SolidWorks Utilities rozširujú možnosti SolidWorks o niekoľko užitočných nástrojov, ktoré zabezpečujú zvýšenie produktivity a úsporu času pri porovnávaní a rozbore modelov.  Medzi najčastejšie používané patria nástroje pre porovnávanie geometrie, prvkov alebo dokumentov, analýza geometrie, hrúbky a symetrie či zjednodušenie modelov.

Komunikácia a zdieľanie dát

Import a export

SolidWorks  umožňuje otváranie a ukladanie takmer v ľubovoľných 3D dátach – z neutrálnych formátov (IGES, STEP, Parasolid, ACIS atd.) alebo formátov iných CAD systémov (Pro/Engineer, Inventor, SolidEdge atd.) Pri importe dát je k dispozícií niekoľko výkonných nástrojov a funkcií, ktoré slúžia pre kontrolu geometrie importovaného modelu.

Využitie 2D DWG/DXF dát

2deditorSolidWorks umožňuje spracovať existujúce 2D dáta – môžete prezerať, importovať a exportovať súbory DWG a DXF. 2D dáta načítané do prostredia dielu môžete pomocou sady nástrojov 2D do 3D previesť na plnohodnotné modely. Exportovať DWG/DXF môžete z modelu i výkresy vrátane hladín. Draftsight

SolidWorks Explorer

SolidWorks Explorer je bezplatný nástroj pre základnú správu súborov a dokumentov na osobnej úrovni, ktorý môžete používať i samostatne bez inštalácie SolidWorks. Pomocou tohto prieskumníka môžete premenovávať, nahradzovať a kopírovať dokumenty i celé projekty SolidWorks. Prieskumník umožňuje tiež vyhľadávanie podľa rôznych kritérií a v rôznych lokalizáciách. U vyhľadaných dokumentov tak môžete potom zobraziť náhľad, vlastnosti a pod.

eDrawings

SolidWorks eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D a 3D dokumentov. Zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často nastávajú pri vzdialenej komunikácii medzi konštruktérom a zákazníkom.

Overovanie návrhu

Základná pevnostná analýza

simulationxpressSimulationXpress predstavuje ľahko použiteľný simulačný nástroj pre overovanie návrhov jednotlivých dielov. S jeho pomocou rýchlo získate informácie o koeficiente bezpečnosti návrhu, rozložení napätia a deformácií v modeli.

Simulácie prúdenia

floxpressFloXpress je simulačný nástroj určený pre základnú analýzu prúdenia vzduchu alebo vody. S jeho pomocou rýchlo získate informácie o prúdení v uzavretých priestoroch modelu, ktorý obsahuje jeden vstupný a jeden výstupný otvor.

Ekologické navrhovanie

sustainability xpressSolidWorks obsahuje integrovaný nástroj pre ekologické navrhovanie, ktorý vychádza z osvedčených vedeckých poznatkov LCA (Life cycle assessment) a ktorý minimalizuje dopad návrhu na životné prostredie. Výpočet  SustainabilityXpress je založený na fázach životného cyklu výrobku a poskytnuté informácie umožňujú vykonať rozhodnutie ešte pred začatím výroby.

Kontrola vyrobiteľnosti

SolidWorks DFMXpress je nástroj, ktorý slúži k posúdeniu možnosti zhotovenia určitého dielu. S jeho pomocou odhalíte slabiny vášho návrhu ešte pred odovzdaním do výroby.


";