Zostavy a mechanizmy

Modelovanie zostáv

Zostavy je možné v SOLIDWORKS skladať z už existujúcich dielov alebo vytvárať nové diely v kontexte zostavy.  Umiestnenie súčiastok v zostave ľahko vykonáte pomocou širokej ponuky štandardných alebo špeciálnych väzieb. Ich postupným pridávaním do zostavy zároveň obmedzujete pohyb súčiastok v rámci zostavy a tým vlastne definujete kinematiku. Súčiastky, ktoré tvoria logický celok, môžete zoskupovať do podzostáv. Zoznam dielov a podzostáv, väzieb, prvkov a referenčnej geometrie nájdete v strome, ktorého obsah môžete ľahko prehľadávať a filtrovať. Pre lepšiu prehľadnosť môžete ľubovoľné súčiastky skrývať, spriehľadňovať, vizualizovať pomocou stavu zobrazenia alebo filtrovať pokročilými výberovými pravidlami.

Veľké zostavy

Okrem výkonného modelovacieho jadra Parasolid, ktorý je prispôsobený pre náročnú prácu s rozsiahlymi modelmi, disponuje SOLIDWORKS viacerými ďalšími technológiami pre zlepšenie výkonu. Či sa jedná o režim zjednodušeného načítania zostáv, technológiu SpeedPak, selektívne otváranie, nástroje pre analýzu výkonu zostavy, či podporu viacjadrových procesorov a úloh, SOLIDWORKS vždy ponúkne ten najvyšší možný výkon.

Preskúmanie veľkých zostáv 

Preskúmanie veľkého návrhu je režim otvárania zostáv, ktorý disponuje niekoľkými užitočnými funkciami pre kontrolu návrhu veľkých zostáv. Ak otvoríte zostavu v tomto režime, môžete vytvárať prierezy, merať, skrývať alebo zobrazovať súčiastky a prechádzať strom FeatureManager.  Neoddeliteľnou súčasťou je tiež možnosť vytvárať, upravovať a prehrávať prechádzky alebo snímky.

Kinematika a pohybové štúdie

Rozhýbať zostavu v SOLIDWORKS je možné jednoduchým potiahnutím súčiastky myšou, lebo kinematika zostavy vzniká automaticky s pridávaním väzieb. Podobne jednoducho je možné skontrolovať aj kolízie, ku ktorým môže pri pohybe súčiastok dochádzať. SOLIDWORKS na kolíziu nielen že upozorní, ale môže tiež celý pohyb v okamihu kolízie zastaviť. Pomocou pohybových štúdií je potom možné vykonávať animáciu mechanizmu alebo i náročnejšie  fyzikálne simulácie s využitím motorov, 3D kontaktov, pružín a gravitácie. Pohybové simulácie.

Predstavenie návrhu pomocou animácie

Vytvorte si virtuálnu prehliadku vášho návrhu. Pracovať môžete s rôznymi stavmi zobrazenia, pohľadmi, kamerami a svetlami alebo môžete celú zostavu poháňať pomocou motoru. U rozsiahlych zostáv ľahko vytvoríte tiež prechádzky objektom. Pre predstavenie projektu ostatným potom stačí priebeh animácie zaznamenať do video súboru.

Inteligentné súčiastky a skrutky

Inteligentné súčiastky a skrutky pomáhajú výrazne skrátiť čas, potrebný na vytvorenie zostavy. Inteligentné súčiastky automaticky prispôsobujú svoje rozmery pri vložení do zostavy alebo môžete tiež vkladať prvky a celé diely do okolitých súčiastok. Inteligentné skrutky dokážu automaticky vyplniť dieru alebo vytvoriť celý skrutkový spoj.

Detekcia kolízií, presahov a vôlí

Tieto nástroje slúžia pre kontrolu alebo overovanie správnych vzťahov a vzdialeností medzi súčiastkami navrhovanej zostavy. Z kontroly môžete vylúčiť niektoré nepodstatné súčiastky, ako sú skrutky a matice. Môžete vykonávať statické kontroly, keď so zostavou nehýbete alebo i dynamické počas pohybu. Detekcia kolízií, presahov a vôlí zabezpečuje správnu funkciu návrhu.

Kontrola zarovnania otvorov

Pri návrhu zostavy môžete skontrolovať zarovnanie dier a otvorov medzi susednými súčiastkami. Pomocou tohto nástroja eliminujete možnosť výskytu nesprávnych zarovnaní ešte pred poslaním návrhu do výroby.