Výkresy a detailovanie

Asistent rezu vo výkrese

Asistent pre tvorbu rezov poskytuje jednoduchý a priamy proces pre vytvorenie rezových pohľadov. Užívateľ jednoducho vyberie geometriu na rez a SOLIDWORKS urobí všetko potrebné. Už nie je potrebné manuálne pridávať geometrické väzby. Súčasťou príkazu je teraz tvorba zarovnaného pohľadu aj polovičných rezov.


Automatické vytvorenie pohľadov

Vďaka komfortnému nástroju pre vytváranie výkresov a výrobnej dokumentácie, vzniká výkres vrátane pohľadov, kót a popisov takmer automaticky. Jednotlivé pohľady vytvoríte jednoduchým pretiahnutím modelu z palety pohľadov na výkres. Rovnako ľahko potom môžete zo základného pohľadu odvodiť premietnuté pohľady, rezy vrátane automatického šrafovania, detailné pohľady a ďalšie.

Aktualizácia pohľadov

S modelom dielu sú synchronizované výkresy a zostavy, ktoré sa na daný 3D návrh odkazujú. Preto sa všetky vykonané zmeny modelu automaticky prejavia v konkrétnych výkresoch alebo zostavách.

Kótovanie

Do výkresov je možné importovať popisy a parametrické kóty z 3D modelu. SOLIDWORKS ponúka všetky kóty, ale najpoužívanejšia je inteligentná kóta, ktorá použitý typ kótovania zvolí automaticky. K dispozícií je tiež automatické kótovanie a kótovanie na základe prvkov DimXpert. Vo výkrese je možné kóty nechať automaticky zarovnať, odstrániť alebo nedefinovať ich štýl, čiary, hodnoty a ďalšie.

Popisy

Pre vytváranie kompletného výkresu máte k dispozícií detailovacie nástroje a popisy ako sú tolerancie, poznámky, automatické pozície, drsnosti, značky zvarov, geometrické tolerancie, lomené čiary, bloky, stredové značky, osi a tabuľky. Pre ľahšie ovládanie pozičných čiar slúži magnetická čiara. Z tabuliek nechýba kusovník, tabuľka prierezov, dier, opráv, ohybov alebo prelisov plechových dielov.

Kusovníky a tabuľky prierezov

Na základe zostáv umožňuje SOLIDWORKS automaticky generovať kusovník, ktorý sa aktualizuje spoločne so zmenami v modeli zostavy. Vo výkresoch sú jednotlivé súčiastky zostavy na základe kusovníka automaticky očíslované. Na podobnom princípe je pri zvarových konštrukciách generovaná tabuľka prierezov.

Podpora medzinárodných štandardov

Systém SOLIDWORKS podporuje väčšinu svetovo uznávaných štandardov a technických noriem (ANSI, BSI, DIN, GB, GOST, JIS, ISO).

Kontrola výkresov

Výkresy SOLIDWORKS ponúkajú nástroje, ktoré slúžia pre kontrolu rozdielov medzi revíziami výkresov. K dispozícii je grafické porovnanie výkresov, ktoré slúži k ľahšiemu rozpoznaniu rozdielov jednotlivých výkresov.