Užívateľské rozhranie

Prostredie SOLIDWORKS

SOLIDWORKS ponúka prehľadné a intuitívne pracovné prostredie, ktoré inovatívne kombinuje moderné ovládacie prvky (ako je CommandManager čiže pás kariet, ktoré logicky zoskupujú podobné nástroje) s osvedčeným systémom roletového menu. SOLIDWORKS tiež vďaka vlastnej sade unikátnych ovládacích prvkov zásadným spôsobom minimalizuje potrebu dialógových okien a zlepšuje prehľadnosť a orientáciu na obrazovke. Prostredie je úplne užívateľský prispôsobiteľné, vlastné nastavenie umožňuje nakonfigurovať klávesové skratky, gestá myší, panel zástupcov alebo všetky ikony. Pre ľahšiu orientáciu a rýchlejšiu prácu slúži strom prvkov, PropertyManager, okno úloh alebo kontextové nástroje.

Technológia SWIFT

Technológia SWIFT (SOLIDWORKS Intelligent Feature Technology) automatizuje časovo náročnú prácu a pomáha začínajúcim užívateľom využívať nástroje SOLIDWORKS, ktoré vyžadujú odbornú znalosť alebo prax. SWIFT za vás automaticky vykonáva diagnózu problémov spojených s poradím prvkov, väzbami skíc, použitím kót atď. Môžete sa tak sústrediť na zámer návrhu a systém sa postará o to, aby ste zámer dosiahli. Napríklad pri tvorbe zaoblenia alebo zrazenia pomocou Xpertu alebo napríklad pri zmene rozmerov modelu pomocou nástroja Rýchle 3D. Vďaka tomu môžu byť užívatelia s nižšou úrovňou znalostí rýchlejší a efektívnejší.

Realistické zobrazenie modelu

Technológia RealView ovplyvňuje zásadným spôsobom kvalitu zobrazenia modelu v SOLIDWORKS. Bez renderovania, v reálnom čase, umožňuje táto technológia zobrazovať realistické, tieňované a plne dynamické diely alebo zostavy. Pre použitie RealView nemusíte nič nastavovať, stačí ho len zapnúť a na model použiť niektorý z materiálov SOLIDWORKS. RealView používa spoločnú databázu vzhľadu a prostredie, ktoré reprezentuje použitý materiál a okolité scény a pre ľahší prístup sú umiestnené v okne úloh.

Knižnica návrhov

Pre ľahšiu dostupnosť často používaných dielov, prvkov alebo popisov je možnosť vybrané objekty uložiť do knižnice návrhov. Pri opätovnom použití stačí objekt len pretiahnuť do aktuálneho dokumentu. Knižnica návrhov je súčasťou užívateľského prostredia SOLIDWORKS a nájdete ju po pravej strane v okne úloh.

Vyhľadávanie dokumentov a príkazov

Vyhľadávanie dokumentov je možné ľahko vykonať pomocou indexovaného vyhľadávania, ktoré je dostupné priamo v prostredí SOLIDWORKS a umožňuje vyhľadávať ľubovoľné lokálne, sieťové i PDM dokumenty nielen podľa názvu, ale i obsahom textu a užívateľských vlastností. Nájdené diely je ďalej možné rozčleniť na jednotlivé prvky a skice, z ktorých tak vzniknú návrhové kliparty.

Vyhľadávajúci príkaz výrazne uľahčuje nájdenia a spustenia všetkých príkazov priamo z okna pre vyhľadávanie. Výsledky sú filtrované behom písania a k nájdeniu požadovaného príkazu často stačí zadať niekoľko znakov. Požadovaný príkaz môžete spustiť alebo ukázať jeho umiestnenie v prostredí SOLIDWORKS.