Overovanie návrhov

Základná pevnostná analýza

SimulationXpress predstavuje ľahko použiteľný simulačný nástroj pre overovanie návrhov jednotlivých dielov. S jeho pomocou rýchlo získate informácie o koeficiente bezpečnosti návrhu, rozložení napätia a deformácií v modeli.

Simulácie prúdenia

FloXpress je simulačný nástroj určený pre základnú analýzu prúdenia vzduchu alebo vody. S jeho pomocou rýchlo získate informácie o prúdení v uzavretých priestoroch modelu, ktorý obsahuje jeden vstupný a jeden výstupný otvor.

Ekologické navrhovanie

SOLIDWORKS obsahuje integrovaný nástroj pre ekologické navrhovanie, ktorý vychádza z osvedčených vedeckých poznatkov LCA (Life cycle assessment) a ktorý minimalizuje dopad návrhu na životné prostredie. Výpočet  SustainabilityXpress je založený na fázach životného cyklu výrobku a poskytnuté informácie umožňujú vykonať rozhodnutie ešte pred začatím výroby.

Kontrola vyrobiteľnosti

SOLIDWORKS DFMXpress je nástroj, ktorý slúži k posúdeniu možnosti zhotovenia určitého dielu. S jeho pomocou odhalíte slabiny vášho návrhu ešte pred odovzdaním do výroby.