Komunikácia a zdieľanie dát

Import a export

Pri importe dát je k dispozícií niekoľko výkonných nástrojov a funkcií, ktoré slúžia pre kontrolu geometrie importovaného modelu.

Využitie 2D DWG/DXF dát

SOLIDWORKS umožňuje spracovať existujúce 2D dáta – môžete prezerať, importovať a exportovať súbory DWG a DXF. 2D dáta načítané do prostredia dielu môžete pomocou sady nástrojov 2D do 3D previesť na plnohodnotné modely. Exportovať DWG/DXF môžete z modelu i výkresy vrátane hladín.

SOLIDWORKS File Utilities

SOLIDWORKS File Utilities je bezplatný nástroj pre základnú správu súborov a dokumentov na osobnej úrovni, ktorý môžete používať i samostatne bez inštalácie SOLIDWORKS.

eDrawings

SOLIDWORKS eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D a 3D dokumentov. Zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často nastávajú pri vzdialenej komunikácii medzi konštruktérom a zákazníkom. Jeho hlavným prínosom je možnosť merania rozmerov a vzdialeností pri modeloch alebo výkresoch, vytváranie dynamických rezov, vkladanie poznámok a 3D popisov, rozložené pohľady či presúvanie súčiastok.