3D modelovanie

Modelovanie objemových dielov

Pomocou výkonných nástrojov pre navrhovanie ľahko vytvoríte trojrozmerné modely jednoduchých dielov, viactelových dielov a zostáv. Modely môžete vytvárať pomocou vysunutí, rotácií, spojením profilov, ťahaním po krivkách, tenkostenných operácií a škrupín, zaoblení, normalizovaných dier, pokročilých polí a mnohých ďalších prvkov. Pri modelovaní dielov SOLIDWORKS umožňuje tiež použiť zmrazenie prvkov, ktoré sú použite k tvorbe modelu. Tým značne skrátite čas obnovy zložitých modelov a predídete nechcenej zmene modelu.

Plechové diely

Plechové diely sú neoddeliteľnou súčasťou SOLIDWORKS a je možné ich vytvárať rôznymi spôsobmi. Napríklad pomocou pokročilej funkcie, ktorá prevedie objemový 3D model na plechový diel alebo vytvorí komplexný tvar plechu spojením dvoch profilov. Môžete tiež vytvárať viactelové plechové diely alebo ich kombinovať s inou geometriou a typom tela. Najčastejšie ale budete plechové diely modelovať pomocou plechových prvkov a nástrojov. Medzi tie patria napríklad lemyobruby, ohyby zo skíc, ušká, vybočenia, spracovanie rohov, lisovacie a presekávajúce nástroje a ďalšie.

K dispozícii sú tiež všetky technologické prídavky na ohyb, predĺženie, skrátenie, K-faktor a tabuľky ohybov a rozmerov. Výrobu vám potom uľahčia pokročilé informácie o vlastnostiach plechov a najmenšom prístrihu, export rozvinutého tvaru do DXF, automatické popisy ohybov na výkrese či špeciálne nástroje ako čiastočný rozvin, vetrací otvor alebo vyplnenia celých oblastí automatickým polom dier.

Zváranie a oceľové konštrukcie

So SOLIDWORKS nie je nič jednoduchšie ako vytvoriť zvarence alebo oceľové konštrukcie. Začnete skicou rozvrhnutia (kostrou) zváraného dielu, potom si vyberiete jeden zo štandardných alebo vlastných profilov a jednoduchým klikaním obalíte kostru. SOLIDWORKS automaticky vygeneruje návrh zvarov v 3D a tiež tabuľku jednotlivých prierezov a ich vlastností. V prípade potreby môžete prierezy orezať a predĺžiť, doplňovať o výstuhy, rožnice, záslepky, diery či ďalšie telá a importované súčiastky. Asociativita potom zaistí aktuálnu pozíciu a rozpisku  prierezov vo výkrese.

Navrhovanie foriem

SOLIDWORKS umožňuje začať návrh formy importom geometrie z takmer ľubovoľného 3D formátu. Na túto geometriu alebo na vymodelovaný diel potom ľahko zanalyzujete úkosy, podrezania a potenciálne deliace čiary a v prípade potreby tiež môžete model upraviť pomocou pokročilých úkosov, rozdeľovacích kriviek alebo plošného modelára. Samostatná sada nástrojov pre vytváranie deliacich kriviek, uzatváracích a deliacich plôch, rozdelenia formy na jadro a dutinu, bočných jadier a vložiek potom uľahčia bezchybný návrh formy.

Pokročilá tvorba plôch

SOLIDWORKS ponúka výkonný plošný modelár pre vytváranie komplexných tvarov a organických návrhov, ktoré sa už nedajú vymodelovať pomocou štandardných nástrojov pre tvorbu objemov. Plošné a objemové telá môžete pri modelovaní neobmedzene kombinovať a previazať, pomocou plôch je možné vzájomne nahradzovať alebo odstraňovať povrchové plochy objemu. Plochy môžete orezávať, predlžovať, zaobľovať, zošívať, doplňovať a atď.

Viactelové diely

Ak pracujete s dielmi, ktoré obsahujú viac ako jedno telo, môžete aplikovať nástroje pre kombinovanie, rozdelenie alebo odstránenie tiel. Môžete tiež vytvárať rozložené pohľady viactelových dielov, ktoré je možné následne používať vo výkresovej a sprievodnej dokumentácii. Jednotlivé telá alebo vybrané plochy je možné presúvať a kopírovať pomocou súradníc alebo väzieb.

Konfigurácie

Správca konfigurácií je jedinečný nástroj SOLIDWORKS, ktorý vám umožňuje niekoľkonásobné zvýšenie, rýchlu a efektívnu prácu s typovými radmi, veľkostne alebo tvarovo podobnými modelmi. Konfigurácie môžete v jednom dokumente ľahko vytvárať ručne alebo hromadne pomocou tabuľky variant, ktoré sa editujú pomocou aplikácie Excel. K dispozícií máte tiež odvodené varianty, možnosť rýchlej úpravy konfigurácie vybraného prvku či parametru alebo publikovať konfiguráciu do zostáv.

Priama úprava

SOLIDWORKS umožňuje vykonávať priame úpravy importovaných alebo vymodelovaných dielov pomocou špeciálnych nástrojov pre presúvanie, odsadzovanie alebo rotáciu plochy u objemových alebo plošných tiel. Pri úprave je k dispozícii ovládacia triáda, ktorá za pomoci pravítok zreteľne uľahčuje všetku manipuláciu. U priamych úprav importovaných dielov je možné nechať vykonať i transportné rozpoznanie prvkov.

Preskúmanie dielov

Preskúmanie dielov SOLIDWORKS slúži k spätnej kontrole vytvoreného diela alebo k lepšiemu pochopeniu histórie tvorby prevzatých dielov. Nástroj pracuje tak, že prechádza históriu tvorby daného dielu a postupne uvoľňuje jeden prvok po druhom. Tým lepšie pochopíte samotnú tvorbu dielu.