Produktivita a automatizácia

Automatizácia návrhu

Automatizácia návrhu prebieha pomocou nástroja DriveWorksXpress, ktorý automatizuje opakované konštrukčné kroky vrátane generovania dielov, výkresov a zostáv.

3D modely dodávateľov

Využitím vytvorených 3D modelov a 2D dát katalógových súčiastok certifikovaných výrobcov výrazne skrátite dobu návrhu projektu. Dáta sú poskytované prostredníctvom webového portálu 3DContentCentral.

Rozpoznávanie prvkov

SOLIDWORKS umožňuje importovať a následne rozpoznávať dáta, ktoré boli vytvorené v iných CAD systémoch, pomocou nástroja FeatureWorks. Rozpoznávajúca funkcia slúži k spätnej parametrizácii importovaného modelu, kde je FeatureWorks schopný v automatickom alebo interaktívnom režime pridávať parametre, prvky a históriu k statickej geometrii. Tým v SOLIDWORKS vzniká editovateľný parametrický model.

Porovnanie a rozbor modelu

Nástroje SOLIDWORKS Utilities rozširujú možnosti SOLIDWORKS o niekoľko užitočných nástrojov, ktoré zabezpečujú zvýšenie produktivity a úsporu času pri porovnávaní a rozbore modelov.  Medzi najčastejšie používané patria nástroje pre porovnávanie geometrie, prvkov alebo dokumentov, analýza geometrie, hrúbky a symetrie či zjednodušenie modelov.