SolidWorks Simulation Standard

solidworks simulation Integrovaný SolidWorks Simulation Standard predstavuje pokročilé a robustné, ale zároveň stále ľahko ovládateľné a intuitívne riešenie pre výpočet presných a reálnych simulácií návrhov dielov i celých zostáv, plechov, škrupín, rámov a prútových konštrukcií. V zostave je navyše možné simulovať aj kontaktné úlohy, kde napríklad jeden diel môže zmeniť svoju tuhosť tým, že sa oprel o iný diel, čím ovplyvní celú pevnostnú charakteristiku celého návrhu. Príkladom takejto kontaktnej úlohy môže byť napríklad nalisovaný spoj alebo kontrola čapu na odtlačenie.

U materiálov je možné detailne nastaviť mnoho špecifických mechanických vlastností alebo použiť napríklad ortotropný materiál, ktorý má v rôznych smeroch iné vlastností (napríklad drevo).

K dispozícií je celý rad špecializovaných väzieb (ako pánt alebo väzba symetrie) a rovnako tak i zaťaženie modelu, kde okrem sily a tlaku je možné model zaťažiť i krutom, gravitáciou, odstredivou silou alebo zvýšenou teplotou či sálaním. Všetky väzby a zaťaženia môžu pôsobiť nielen na plochu, ale i na hrany a vrcholy. Užitočné sú tiež špeciálne zaťaženia, ktoré umožnia na niekoľko kliknutí ľahko nasimulovať komplikované reálne spoje ako je skrutka, čap, pružina, zvar alebo ložisko.

Pred spustením výpočtu je možné nastaviť, ktoré súčiastky sa majú zúčastniť simulácie, ktoré sú pevné a u ktorých telies a plôch má byť vzájomný kontakt. Rovnako tak sa ponúka detailné nastavenie automatického generovania siete, vrátane možnosti úpravy siete či jej zjemnenia. Pre samotný výpočet je na výber z niekoľko variant riešení. Tie umožňujú zahrnúť aj napríklad vplyv trenia alebo veľkých posunutí.

Výpočet prebieha celkom automaticky a po jeho dokončení má konštruktér k dispozícii bohatú ponuku výsledkov. Štandardné výsledky ako je koeficient bezpečnosti a priebeh napätia, posunutí a pomerných deformácií je možné ľubovoľne modifikovať, animovať a zobraziť napríklad vo forme rezu či izoplôch. Ďalej je možné analyzovať kontaktné, reakčné a ďalšie výsledky síl, hodnoty výsledkov v jednotlivých uzloch a prvkoch alebo namáhanie v špeciálnych spojoch a užívateľsky určených snímačoch. Výsledkové správy sú k dispozícii vo forme HTML a MS Word.

Zhrnutie vlastností a funkcií

  • úlohy lineárnej statiky na objemových, škrupinových a prútových konštrukciách
  • kontaktné úlohy vrátane trenia
  • v obmedzenej miere riešenie veľkých posunov
  • bohatá knižnica materiálov, široká ponuka zaťažení a väzieb, vrátane špeciálnych väzieb a spojov
  • automatické generovanie siete s možnosťou automatického, globálneho a lokálneho zjemnenia
  • scenáre, parametrické štúdie, sledovanie trendov
  • bohaté možnosti analýz a zobrazenia výsledkov, vrátane náhľadu na výsledky a ich porovnanie

";