Lineárna napäťová analýza

SOLIDWORKS Simulation lineárna analýza napätia umožňuje konštruktérom a technikom overiť kvalitu a bezpečnosť výrobkov počas tvorby návrhu. Simulácia SOLIDWORKS sa hladko integruje do procesu navrhovania a umožňuje vám vykonávať lineárnu analýzu napätia priamo z vášho CAD modelu SOLIDWORKS, čo vedie k menším nákladom prototypov, zníženiu počtu prepracovaní a oneskoreniam a väčšej efektívnosti času a nákladov. Zaťaženia je možné importovať z rôznych štúdií vrátane tepelných, prietokových a pohybových, aby sa mohla vykonať viacfyzikálna analýza. Prostredníctvom SOLIDWORKS Simulation môžete sieťovať objemovými, škrupinovými aj nosníkovými prvkami.