Pohybová štúdia

Kontrola návrhov mechanizmov prebieha vo veľkej časti pomocou nástroja SOLIDWORKS Standard. Ten konštruktérovi ponúka ako riešenie kinematiky na úrovni zostavených väzieb, dynamických kolízií a kontaktných pohybov, tak i vytváranie vizuálnych animácií a riešenie základných pohybových simulácií vrátane obmedzenej fyzikálnej zložky (gravitácia, motory, pružiny či kontakty). Animácia a pohybové simulácie sa vytvárajú v prehľadnom správcovi pohybu, ktorý je umiestnený pod modelom, pri spodnom okraji obrazovky. Nevýhodou základnej pohybovej simulácie je približné riešenie a absencia akýchkoľvek presných výsledkov a grafov.

Pre pokročilé pohybové úlohy je k dispozícii robustnejší nástroj SOLIDWORKS Motion, ktorý je tiež integrovaný do Správcu pohybov.