Sledovanie trendu

Sledovanie trendu pomáha porovnávať výsledky jednotlivých statických iterácií pri zmene parametrov. Výsledky sú prezentované prostredníctvom grafu pre každú hodnotu individuálne. Môžete tak získať hodnoty hmotnosti, napätia alebo deformácie a iné. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výsledný report so zápismi jednotlivých iterácií a hodnotami v súbore vo formáte doc.