Únavová analýza

Prostredníctvom SOLIDWORKS Simulation môžete predvídať a hodnotiť vplyv cyklického zaťaženia na životnosť skúmaného komponentu, aby produkt spĺňal požiadavky na výkon, kvalitu a bezpečnosť. Predikcia únavy je realizovaná pre konštantné alebo premenlivé amplitúdové zaťaženie. Jej využitím môžete stanoviť harmonogramy údržby, aby  bola dodržaná požadovaná životnosť produktu. Minimalizuje poruchy, znížite náklady na záruku a maximalizujete životnosť produktu.