SolidCAM 2017


Nový vzhľad Command Manageri s podporou 4K

Ikony v Command Manageri majú farby SolidWorksu
Ikony v Command Manageri sa dajú prepnúť do klasických farieb SolidWorksu
Všetky ikony podporujú rozlíšenie 4K (veľké, stredné, malé)

Automatické rozpoznávanie otvorených hrán pri výbere geometrie

Výber geometrie kapsa má novú možnosť "Plocha", automaticky označí otvorené hrany
Táto nová možnosť rozpoznáva ostrovy a ignoruje diery

Sústruženie závitov, možnosť práce bez cyklov Možnosť použiť cyklus:
Zapnuté – v NC kóde bude použitý cyklus stroja
Vypnuté – dráhu nástroja generuje SolidCAM podľa zvoleného typu obrábania závitu
Použiť pozíciu vŕtania ako nájazd v operácii kapsa V nájazde do kapsy pri použití Vertikálny alebo Skrutkovica je možnosť vybrať bod predvŕtanej diery
Gravírovanie V-Carving (v tvare V)
Podpora predvŕtania v 3D iMachiningu
Sprievodca iMachining

Používa materiál definovaný v SolidWorkse

HSR/HSM – Editácia dráh nástroja HSR/HSM dráhy možno upravovať po výpočte
Editácia dráh je možná pre dráhy, ktoré majú zostať alebo majú byť odstránené z oblasti
Sú dostupné 3 možnosti úpravy: Hranice, Z - úroveň alebo ich kombinácia
HSR/HSM – Kontrola kolízií pre upínky SolidCAM HSM/HSR teraz umožňuje definíciu upínačov a následne použitie pri kontrole kolízií
Na rozdiel od editácie dráhy SolidCAM teraz používa 3D model pre kontrolu kolízií s nástrojom
Súvislé viac-osé frézovanie a HSS frézovanie
Táto nová možnosť počíta bočný krok rovnomerne na všetkých plochách a poskytuje tak dobré rozloženie dráh nástroja
Súvislé viac-osé frézovanie Konverzia HSM do 5 osí
Cieľom tejto funkcie je zachovať rovnakú reznú stranu nástroja, čím sa vyhneme situácii kedy sa rezná strana môže zmeniť (čo je spôsobené uhlom smeru osi hlavného naklonenia a smeru normály plochy
Súvislé viac-osé frézovanie -  obrábanie skrutkovíc – nová operácia Operácia obrábanie skrutkovíc generuje 4-osú hrubovaciu a dokončovaciu dráhu
Sú podporované 3 typy nástrojov: Toroidná fréza, Guľová fréza a Valcová fréza
Užívateľ vyberie obrobok polotovar a hrubovanie celej súčiastky sa prevedie automaticky v jednej operácii s automatickým prepojením dráh a kontrolou kolízií
Presunutie aktualizovaného polotovaru za určitú operáciu

 


";