SolidWorks eDrawings

solidworks edrawingsSolidWorks eDrawings je nástroj na komunikáciu, zdieľanie a prehliadanie 2D i 3D dokumentov. Zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často vznikajú pri komunikácii medzi konštruktérom a zákazníkom.   
eDrawings požíva vlastný formát súboru, ktorý je vďaka vysokej internej kompresii veľmi malý a vďaka tomu je vhodný na posielanie v e-mailoch. Ak príjemca nemá nainštalovaný eDrawings je možné publikovať dokumenty ako samospustitelný súbor (*.exe). Ten potom obsahuje integrovaný prehliadač, ktorý nie je potrebné zvlášť inštalovať a v žiadnom ohľadu sa nelíši od základnej verzie eDrawings.
Vrátane prehliadača a ľahkej komunikácie umožňuje eDrawings aj tlač, zobrazenie 3D modelu, animácie, vizualizácie, prehľadanie dokumentov SolidWorks a DWG/DXF a mnoho ďalších užitočných funkcií, ktoré značne urýchľujú proces revízie projektu. Základná verzia tohto produktu je k dispozícii k stiahnutiu zdarma.  

SolidWorks eDrawings Professional

SolidWorks eDrawings Professional doplňuje základnú verziu produktu o rozširujúce nástroje pre spoluprácu, komunikáciu a revidovanie dokumentu.
Jeho hlavným prínosom je možnosť merania rozmerov a vzdialeností u modelu a výkresu. Meranie je z hľadiska bezpečnosti k dispozícii len vtedy, ak je povolené pri vytváraní dokumentu eDrawings. Aby bolo meranie umožnené, užívateľ nemusí mať  nainštalovaný eDrawings Professional, ale stačí keď je dokument vo verzii Professional vytvorený. Meranie je možné tiež v dokumentoch DWG/DXF a SolidWorks.  
Ďalej eDrawings Professional ponúka rozšírené možnosti ako vytváranie dynamických rezov, vkladanie 3D poznámok, rozložený pohľad či presúvanie súčiastok.
eDrawings Professional je súčasťou SolidWorks Professional a Premium alebo je možné ho zakúpiť samostatne v našom internetovom obchode.

Porovnávajúca tabuľka eDrawings
Nástroje a funkcie eDrawings
Standard
eDrawings
Professional
 Základné funkcie
Kompaktné súbory 
Integrovaný prehliadač  
Rozmiestnenie a listy výkresov
Hypertextové odkazy
3D ukazovateľ
Kontrola
Vizualizácia
Animácia
Interoperabilita
Výsledky analýz
Hladiny výkresov
Kusovníky
Tlač
Rozširujúce funkcie
Heslá  ●
Poznámkovanie
Meranie
Dynamické rezy
Presúvanie súčiastok
Rozložený pohľad
Konfigurácie a stavy zobrazenia
Fyzikálne vlastnosti
Pečiatky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidworks eDrawings Publisher

eDrawings Publisher je súčasťou každej inštalácie SolidWorks.  S jeho pomocou môžete ľahko a rýchlo publikovať dokumenty eDrawings z vašich výkresov a modelov zo SolidWorks. 

edrawing 01 solidworks edrawings


";