SOLIDWORKS Utilities

Import a export

SOLIDWORKS  umožňuje otváranie a ukladanie takmer v ľubovoľných 3D dátach – z neutrálnych formátov (IGES, STEP, Parasolid, ACIS atd.) alebo formátov iných CAD systémov (Pro/Engineer, Inventor, SolidEdge atd.) Pri importe dát je k dispozícií niekoľko výkonných nástrojov a funkcií, ktoré slúžia pre kontrolu geometrie importovaného modelu.

Využitie 2D DWG/DXF dát

SOLIDWORKS umožňuje spracovať existujúce 2D dáta – môžete prezerať, importovať a exportovať súbory DWG a DXF. 2D dáta načítané do prostredia dielu môžete pomocou sady nástrojov 2D do 3D previesť na plnohodnotné modely. Exportovať DWG/DXF môžete z modelu i výkresy vrátane hladín.

SOLIDWORKS File Utilities

SOLIDWORKS File Utilities je bezplatný nástroj pre základnú správu súborov a dokumentov na osobnej úrovni. Pomocou tohto nástroja môžete premenovávať, nahradzovať a kopírovať dokumenty i celé projekty SOLIDWORKS.

eDrawings

SOLIDWORKS eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prezeranie 2D a 3D dokumentov. Zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát. Tým pomáha eliminovať problémy, ktoré veľmi často nastávajú pri vzdialenej komunikácii medzi konštruktérom a zákazníkom.