SolidWorks Premium

 SolidWorks Premium obsahuje tie isté balíčky ako SolidWorks Standard, SolidWorks Professional a pridáva nástroje pre pokročilú štrukturálnu a pohybovú simuláciu. Obsahuje aj nástroje na navrhovanie potrubných systémov a káblových zväzkov. SolidWorks Premium predstavuje kompletné riešenie pre široké spektrum výrobných odborov.

Balíček SolidWorks Premium zahŕňa tieto rozširujúce moduly:

Produktivita a automatizácia

Navrhovanie potrubí

routingSolidWorks Routing je intuitívny nástroj pre vytváranie a modifikáciu potrubných sietí a káblových systémov. Pomáha zefektívniť návrh vedenia potrubí, hadíc, káblov, drôtov alebo elektroinštalácie a tým dosiahnuť rýchlejšiu realizáciu projektu pri nižších nákladoch. SolidWorks Routing ponúka rýchly prístup typu tiahni a pusť, automatické prispôsobovanie veľkosti vkladaných súčiastok, parametrické a automatické trasovanie. Ďalej je k dispozícii tiež automatické generovanie výkresovej dokumentácie z kusovníkov vrátane dĺžky potrubia, generovanie súborov pre CNC ohýbačky a v neposlednom rade i užívateľsky prispôsobiteľná knižnica kompletných prírub, kolien, trubiek, konektorov a ďalších komponentov.

Navrhovanie zväzkov elektrickej kabeláže

Navrhovanie zväzkov elektrickej kabeláže prebieha v SolidWorks Routing jednoduchšie pomocou importovaných informácií o elektrickom pripojení. V rámci návrhu je možné ľahko vytvoriť 3D trasu elektrického vedenia, jej výkresovú dokumentáciu vrátane rozvinutých tvarov káblov alebo zväzkov a samozrejme tiež kusovníkov  vrátane zoznamu vodičov a informácií o zapojení zväzkov.

Overovanie návrhu

Štrukturálne simulácie

droptestIntegrovaný SolidWorks Simulation Standard predstavuje pokročilý a robustný, ale zároveň stále ľahko ovládateľný a intuitívny modul pre riešenie presných a reálnych simulácií návrhov dielov alebo celých zostáv, plechov, škrupín, rámov alebo prútových konštrukcií. Simulation Standard ponúka riešenie lineárne statických a kontaktných úloh, ktoré predstavujú väčšinu simulácií, ktoré bežný konštruktér môže potrebovať.

Príkladom takýchto úloh môže byť bežný pevnostný výpočet do medze klzu pri zaťažení súčiastky silou alebo tlakom, namáhanie symetrickej súčiastky, simulácia skrutkového spoja, overovanie nalisovaných spojov alebo kontrola otlačenia čapu.

Pohybové simulácie

solidworks motionPomocou SolidWorks Motion, nástroja pre fyzikálne pohybové simulácie, môžete ľahko overiť kinematické a dynamické vlastnosti mechanizmov vrátane pôsobenia zotrvačných síl, reakčných síl, tlmenia, trenia a presných číselných a grafických výsledkov vrátane analýz. Pohyb mechanizmu môže byť pritom riadený časovou postupnosťou alebo môže byť založený na udalostiach.

SolidWorks Motion je súčasťou balíčka SolidWorks PremiumSolidWorks Simulation Professional.

SolidWorks Sustainability

SolidWorks Sustainability dopĺňa bezplatnú verziu Xpress o rozšírené nástroje pre ekologické navrhovanie celých zostáv. Hlavným prínosom je možnosť práce so zostavami, podpora konfigurácie zostáv a dielov, vizualizácia zostáv a voľba spôsobu dopravy.


";