Costing zostava

Tento nástroj ocenia ako dizajnéri tak aj výrobcovia. Môžete ním porovnávať modely, aby ste poznali analýzu nákladov v procese návrhu. Sú tu prípustné scenáre „čo keby“, ako je napríklad odstránenie prvkov, výmena materiálov a použitie rôznych výrobných procesov, aby ste zistili ako tieto ovplyvňujú náklady. Odhady nákladov sa dajú opakovať, pretože výsledky vychádzajú z údajov v šablónach.
Výrobcovia dokážu vytvoriť presné cenové ponuky na základe materiálových procesov a ďalších súvisiacich nákladov, ktoré sú potrebné na výrobu dielov. Vytváranie cenovej ponuky je rýchlejšie a dynamickejšie v porovnaní s ručným naceňovaním. Nástroj Costing pomáha eliminovať chyby a poskytuje presný a opakovateľný systém ponúk, ktorý môžete aktualizovať, kedykoľvek je potrebné vykonať revíziu  materiálových alebo pracovných nákladov.