Rozvin plochy

Umožňuje narovnať rozvinuteľné a nerozvinuteľné povrchy a plochy. Rozvinuteľný povrch je taký povrch, ktorý je možné narovnať do roviny bez deformácie. Nerozvinuteľné plochy sú pri rozvine deformované.