SOLIDWORKS Routing

Navrhovanie potrubí

SOLIDWORKS Routing je intuitívny nástroj pre vytváranie a modifikáciu potrubných sietí a káblových systémov. Pomáha zefektívniť návrh vedenia potrubí, hadíc, káblov, drôtov alebo elektroinštalácie a tým dosiahnuť rýchlejšiu realizáciu projektu pri nižších nákladoch. SOLIDWORKS Routing ponúka rýchly prístup typu tiahni a pusť, automatické prispôsobovanie veľkosti vkladaných súčiastok, parametrické a automatické trasovanie. Ďalej je k dispozícii tiež automatické generovanie výkresovej dokumentácie z kusovníkov vrátane dĺžky potrubia, generovanie súborov pre CNC ohýbačky a v neposlednom rade i užívateľsky prispôsobiteľná knižnica kompletných prírub, kolien, trubiek, konektorov a ďalších komponentov.

Navrhovanie zväzkov elektrickej kabeláže

Navrhovanie zväzkov elektrickej kabeláže prebieha v SOLIDWORKS Routing jednoduchšie pomocou importovaných informácií o elektrickom pripojení. V rámci návrhu je možné ľahko vytvoriť 3D trasu elektrického vedenia, jej výkresovú dokumentáciu vrátane rozvinutých tvarov káblov alebo zväzkov a samozrejme tiež kusovníkov  vrátane zoznamu vodičov a informácií o zapojení zväzkov.