Statická analýza

Štrukturálne simulácie

Predstavuje pokročilý a robustný, ale zároveň stále ľahko ovládateľný a intuitívny modul pre riešenie presných a reálnych simulácií návrhov dielov alebo celých zostáv, plechov, škrupín, rámov alebo prútových konštrukcií. Simulácia ponúka riešenie lineárne statických a kontaktných úloh, ktoré predstavujú väčšinu simulácií, ktoré bežný konštruktér môže potrebovať. 

Príkladom takýchto úloh môže byť bežný pevnostný výpočet do medze klzu pri zaťažení súčiastky silou alebo tlakom, namáhanie symetrickej súčiastky, simulácia skrutkového spoja, overovanie nalisovaných spojov alebo kontrola otlačenia čapu.