SOLIDWORKS Motion

Pomocou SOLIDWORKS Motion, nástroja pre fyzikálne pohybové simulácie, môžete ľahko overiť kinematické a dynamické vlastnosti mechanizmov vrátane pôsobenia zotrvačných síl, reakčných síl, tlmenia, trenia a presných číselných a grafických výsledkov vrátane analýz. Pohyb mechanizmu môže byť pritom riadený časovou postupnosťou alebo môže byť založený na udalostiach.