Lineárna dynamika

Statické simulácie predpokladajú konštantné zaťaženie alebo jeho veľmi pomalé zväčšovanie na plnú hodnotu. Kvôli tomuto predpokladu sa rýchlosť a zrýchlenie každej častice modelu považuje za nulové. Výsledkom je, že statická analýza zanedbáva sily zotrvačnosti a tlmenia. V celom rade praktických prípadov je však zaťaženie rýchle či skokové alebo sa mení v závislosti od času. A práve pre tieto prípady je určená lineárna dynamická analýza. S jej pomocou je možné ľahko a rýchlo riešiť také komplexné úlohy ako je napríklad namáhanie spôsobené zemetrasením, dynamická odozva štruktúry na budenie, nútené vibrácie či zmenšenie účinku vibrácií úpravou vlastností systému.
V lineárnej dynamickej analýze sú použité zaťaženia závislé od času. Zaťaženie môže byť deterministické (harmonické, neperiodické) alebo nedeterministické (náhodné – nedá sa presne odhadnúť, ale je možné ich staticky popísať). Lineárna dynamická analýza je založená na frekvenčných analýzach.