Simulation

SolidWorks Simulation - simulácie a overovanie návrhu

simulationOverovanie návrhu by malo byť samozrejmou súčasťou procesu vývoja produktu. S jeho pomocou by sa konštruktér mal priebežne uistiť, že jeho návrh bude spoľahlivý a bezpečný a nebude trpieť nadváhou prebytočného materiálu. A prípadne splní i ďalšie komplexné požiadavky na funkčnosť, ako je overovanie dynamických vlastností mechanizmov, frekvenčné a teplotné analýzy, alebo analýzy prúdenia plynov a kvapalín.

Nástroje pre všetky tieto kontroly a analýzy sú v dnešnej dobe vďaka SolidWorks Simulation ľahko dostupné, intuitívne a jednoducho zvládnuteľné pre každého užívateľa. Základom je samozrejme integrácia simulačných nástrojov do SolidWorks. Integrácia zaistí vďaka práci na rovnakom modeli nielen jednotné a konzistentné ovládanie, ale aj potrebnú asociativitu medzi konštrukčným návrhom a jeho overením. Užívateľ tak môže bez obáv zmeniť rozmery modelu, pričom nastavené uchytenie i zaťaženie modelu sa automaticky prispôsobí upravenej geometrii a tým zaistí správnosť novej simulácie.

Možnosti SolidWorks Simulation

Ďalším predpokladom úspechu je okrem výkonu a rýchlosti i podpora širokého portfólia simulácií a riešených úloh. SolidWorks Simulation ponúka nástroje pre spracovanie nasledujúcich oblastí simulácií.

Štrukturálna simulácia

Štrukturálne simulácie sú najpoužívanejšou úlohou v oblasti overovania návrhov dielov a zostáv.

  • Simulation Standard ponúka riešenie lineárne statických a kontaktných úloh, ktoré predstavujú väčšinu simulácií, ktoré bežný konštruktér potrebuje. Simulation Standard je súčasťou balíčka SolidWorks Premium.
  • Simulation Professional rozširuje balíček Standard o riešenie frekvenčných úloh,  teplotných úloh, únavy, pádovej skúšky, úloh optimalizácie návrhu a tiež riešenie tlakových nádob. Súčasťou Simulation Professional je i nástroj SolidWorks Motion v čítane pohybových simulácií založených na udalostiach.
  • Simulation Premium ponúka všetko, čo predchádzajúce balíčky a navyše riešenie nelineárnych úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineárnej dynamiky s harmonickými i náhodnými vibráciami a kompozitnými materiálmi.

simulation uzaver vody2Pohybové simulácie

Pomocou SolidWorks Motion, nástroja pre fyzikálne pohybové simulácie, môžete ľahko overiť kinematické a dynamické vlastnosti mechanizmov. Pohyb mechanizmov pritom môže byť riadený časovou postupnosťou,  alebo môže byť založený na udalostiach.

Simulácia dynamiky tekutín

SolidWorks Flow Simulation ponúka simuláciu prúdenia plynov a kvapalín, prenosov tepla a tlaku a iné simulácie, ktoré pomáhajú presne overiť pôsobenie reálnych okolitých podmienok na návrh.

Výhody SolidWorks Simulation

  • Jednoduché a ľahko zvládnuteľné ovládanie, intuitívne prostredie.
  • Dostatočne výkonný pre skúsených výpočtárov, ale zároveň dostatočne jednoduchý pre konštruktérov.
  • Možnosť testovať návrhy produktov a eliminovať tak ich chyby a nedokonalosti hneď v úvodnej fáze procesu navrhovania, teda ešte omnoho skôr pred vyrobením prvého prototypu či produkčného kusu.
  • Najrýchlejší výpočtový algoritmus ponúka bezkonkurenčný výkon a beh na pozadí, takže súbežne prebiehajúca simulácia nijak nenaruší váš pracovný proces.
  • Vďaka rýchlemu riešeniu úloh nie je problém skúšať rôzne scenáre a postupne meniť úlohu až k tomu najpresnejšiemu riešeniu, aké budete potrebovať.
  • Ľahko dostupné výsledky v podobe automatických správ či interaktívnych dokumentov eDrawings.

Porovnávacia tabuľka SolidWorks Simulation
Simulačné úlohy SolidWorks
Premium
SolidWorks
Simulation
Professional
SolidWorks
Simulation
Premium
SolidWorks
Flow
Simulation
Štrukturálne simulácie
Pohybové simulácie
Pohybové simulácie založené
na udalostiach


Výpočet rezonančných frekvencií

Vzper a predpoveď zbortenia

Únava materiálu a životnosť

Simulácie dopadu či nárazu

Teplota pri zahrievaní a ochladzovaní
Optimalizácie návrhov
Analýza tlakových nádob

Nelineárne materiály a veľké
deformácieVibrácie a dynamická odozva


Kompozity


Zjednodušenie na rovinné úlohy


Simulácie dynamiky tekutín";