SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability dopĺňa bezplatnú verziu Xpress o rozšírené nástroje pre ekologické navrhovanie celých zostáv. Hlavným prínosom je možnosť práce so zostavami, podpora konfigurácie zostáv a dielov, vizualizácia zostáv a voľba spôsobu dopravy.