5-osé frézovanie STANDARD

Všeobecný modul päťosích funkcií

Generický modul 5X sa používa na generovanie 4osových a 5osových dráh nástrojov na plochách súčasti. Je možné definovať nekonečný počet povrchov. S generickým modulom na obrábanie osí 4/5 je možné vyrobiť prakticky akýkoľvek druh súčasti. Všetky definície vykonáva používateľ ručne. Výsledná kvalita dráhy nástroja závisí od vstupu poskytnutého užívateľom, vrátane kvality povrchov.

Automatické 3+2 hrubovanie

Automatické hrubovanie 3 + 2 vytvára dráhy nástrojov automaticky na základe definovanej súčasti, polotovaru a nástroja. Dráhy nástroja sú automaticky generované na základe zostávajúceho materiálu po každom reze. Automatické hrubovanie 3 + 2 taktiež poskytuje poloautomatické a manuálne režimy generovania.

Rotačné dokončovanie 4X

Rotačné dokončovanie 4X je určený na frézovanie dielov na štvorosom stroji. Môže byť použitý na frézovanie valcových dielov, ako sú formy a jadrá na fľaše, elektródy, šperky ako prstene a spracovanie dreva. Dráhy nástrojov sú priamo počítané na 3D modelu súčasti.

5 osá konverzia HSM na 5 osú

Konverzia z 3 do 5 osí prevádza existujúcu 3osú dráhu nástroja na 5osú dráhu nástroja. Sú podporované dráhy nástrojov HSR, HSM, Turbo HSR a TurboHSM.

5 osá kontúra

5 osá kontúra poskytuje generovanie dráhy nástroja na základe riadiacej krivky. Funguje bez akýchkoľvek obrábacích povrchov. To je možné použiť pre operácie ako odihlovanie atď. Sú podporované všetky typy nástrojov. Dráhy nástrojov je možné vykonávať v 4 osách a 5 osách.

5 osé vŕtanie (5 axis drilling)

Viacosé vŕtanie generuje dráhu nástroja detekciou (rozpoznávaním prvkov) geometriou otvorov v súčasti a potom vytvorením dráh vŕtania. Dráhy nástrojov je možné vykonávať v 4 osiach a 5 osiach.

5 osé obrábanie bokom nástroja (Swarf machining)

Obrábanie SWARF (Side Wall Axial Relief Feed), alebo tiež nazývané „bočné frézovanie“, je 5-osí plynulý frézovací proces. Cieľom je vyrobiť povrch súčasti iba jedným rezom s využitím celej reznej časti nástroja. Dráhu nástroja je možné vykonať v 3 osách, 4 osách a 5 osách.

Geodetické obrábanie

Geodetické obrábanie generuje dráhu nástroja s konštantným krokom pre akúkoľvek skupinu povrchov alebo 3D model bez ohľadu na typ alebo tvar povrchu. Geodetické obrábanie je dokončovacia operácia, kde je možné dráhy generovať v 3 osách, 4 osách a 5 osách.