5-osé frézovanie PREMIUM

5 osé obrábanie lopatiek

Obrábanie lopatiek generuje automatické dráhy nástrojov pre diely ako sú obežné kolesá turbín a podobne. Systém automaticky počíta dráhu nástroja na hrubovanie a dokončovanie. Dráhy nástrojov sú generované iba pre 5 osí.

5 osé obrábanie kanálov

Obrábanie kanálov sa používa na vytvorenie hrubovacej a dokončovacej dráhy nástroja pre geometrie typov kanál (napr. sacie a výfukové kanály v bloku motora). Dráhy nástrojov je možné generovať iba pre 4 osi a 5 osí.