5-osé frézovanie PROFESSIONAL

Rotačné 4 osé frézovanie

Rotačné obrábanie generuje 4osú rotačnú hrubovaciu dráhu nástroja na ľubovoľných plochách modelu. Automaticky pracuje s polotovarom a operácia generuje hrubovacie a dokončovacie dráhy.

5 osé hrubovanie

5 osé hrubovanie vytvára viacosú dráhu nástroja, ktorú je možné použiť na spracovanie geometrií v tvare vrecka. Užívateľ musí zadať povrch dna, steny a čela a následne operácia vypočíta dráhy. Dráhy nástrojov sú generované iba v 5 osiach.

5 osé odiholvanie (automatické zrazenie hrán)

Modul 5 osého odihlovania vytvorí na vonkajších hranách súčasti odihlovaciu dráhu nástroja. Dráha nástroja je generovaná automaticky alebo s určitým vstupom užívateľa. Dráhu nástroja je možné vygenerovať pre 3 osi, 4 osi a 5 osí.

5 osá kontúra orez (5 axis trimming)

5osý orez je vysoko automatizovaný algoritmus na vytvorenie dráhy nástroja na orezávanie hrán. Je navrhnutá na orezávanie okrajov tenkých materiálov, ako sú výrobky z kompozitného materiálu pre letecký a kozmický priemysel a orezávanie vákuovo tvarovaných dielov pre spotrebné aplikácie a automobilový priemysel. Dráhy nástrojov sa generujú v 3 osách, 4 osách a 5 osách.