SolidWorks Plastics

SolidWorks Plastics prináša jednoducho ovládateľné simulácie01solidworksplastics vstrekovania plastov priamo pre projektantov plastových dielov a vstrekovacích foriem. Simuluje ako roztavený plast tečie počas procesu vstrekovania a predpovedá výrobné vady dielov a foriem. Môžete rýchlo vyhodnotiť vyrobiteľnosť priamo pri dizajne. Cieľom je eliminovať nákladné úpravy a opravy formy, zlepšiť kvalitu výrobkov a urýchliť uvádzanie produktov na trh. Poradca poskytuje kroky pre riešenie problémov a praktické konštrukčné rady, pomôže diagnostikovať a riešiť prípadné problémy. 

SolidWorks Plastics Professional

Pre projektantov plastových dielov, SolidWorks Plastics Professional umožňuje optimalizovať diely pre vyrobiteľnosť v raných fázach návrhu. SolidWorks Plastics Professional je plne začlenený do prostredia CAD systému SolidWorks, takže môžete analyzovať, modifikovať a optimalizovať návrhy súčasne pre formu, geometriu a funkciu.

SolidWorks Plastic Premium

SolidWorks Plastics Premium poskytuje každému, kto navrhuje alebo vytvára vstrekovacie formy presný, ľahko ovládateľný spôsob ako ich optimalizovať. Môžete rýchlo vytvárať a analyzovať samostatné dutiny, viacnásobné dutiny, viacnásobné formy, vrátane umiestnenia vtokov a vtokových kanálov. Môžete dokonca optimalizovať vtokový systém a vstrekovací čas cyklu, veľkosť dotlaku a ďalšie parametre cyklu čo vám umožní optimalizovať návrh systému a vyhnúť sa nákladnému prepracovaniu formy.

Plastics


";