SolidWorks Plastics Professional

SolidWorks Plastics Professional poskytuje každému, kto navrhuje alebo vytvára vstrekovacie formy presný, ľahko ovládateľný spôsob ako ich optimalizovať. Môžete rýchlo vytvárať a analyzovať samostatné dutiny, viacnásobné dutiny, viacnásobné formy, vrátane umiestnenia vtokov a vtokových kanálov. Môžete dokonca optimalizovať vtokový systém a vstrekovací čas cyklu, veľkosť dotlaku a ďalšie parametre cyklu čo vám umožní optimalizovať návrh systému a vyhnúť sa nákladnému prepracovaniu formy.

Kľúčové vlastnosti:

  • Optimalizácia vstrekovania.
  • Optimalizácia vtokovej sústavy.
  • Násobné dutiny, dotlak.
  • Pokročilé typy analýz - analýzy zatuhnutia vtokového ústia, analýza času chladnutia, plnenie plynom & ventil, 2K vstrekovanie, analýza vlákien & Birefringence (dvojlom).