SOLIDWORKS Motion

Kontrola návrhov mechanizmov prebieha vo veľkej časti pomocou nástroja SOLIDWORKS Standard. Ten konštruktérovi ponúka ako riešenie kinematiky na úrovni zostavených väzieb, dynamických kolízií a kontaktných pohybov, tak i vytváranie vizuálnych animácií a riešenie základných pohybových simulácií vrátane obmedzenej fyzikálnej zložky (gravitácia, motory, pružiny či kontakty).

Spoznajte SOLIDWORKS Motion

Animácia a pohybové simulácie sa vytvárajú v prehľadnom správcovi pohybu, ktorý je umiestnený pod modelom, pri spodnom okraji obrazovky. Nevýhodou základnej pohybovej simulácie je približné riešenie a absencia akýchkoľvek presných výsledkov a grafov.

Pre pokročilé pohybové úlohy je k dispozícii robustnejší nástroj SOLIDWORKS Motion, ktorý je tiež integrovaný do Správcu pohybov. SOLIDWORKS Motion je postavený na technológii Adams multibody dynamics a ponúka plnú kontrolu návrhu mechanizmu, ktorá zahŕňa pôsobenie zotrvačných síl, reakčných a ďalších síl, účinkov tlmenia a trenia. K dispozícii sú ďalej rozšírené možnosti pri pohybových prvkoch či pokročilé prvky ako sú pôsobiace sily, momenty a tlmiče. Široké je aj portfólio výsledkov, ktoré zahŕňajú presne vyčíslené rýchlosti, zrýchlenia, sily, momenty, spotrebovaný výkon či trasa pohybu. Všetky výsledné hodnoty je možné zobraziť v animovaných grafoch. Výsledné reakčné sily je možné jedným kliknutím preniesť na danú súčiastku, v ktorej potom môže automaticky prebehnúť pevnostný výpočet.

Pomocou SOLIDWORKS Motion je možné ľahko riešiť úlohy ako je napríklad kontrola odskočenia vačky, vystrelenie projektilu, prenos síl pri pohybe alebo výkon nutný k rozhýbaniu mechanizmu. Využitím možnosti vytvárania pohybových simulácií, ktoré nie sú riadené časovou osou ale udalosťami v mechanizme je potom možné vykonávať simulácie celých strojov a rozsiahlych zariadení. 

SOLIDWORKS Motion je súčasťou balíčka SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Simulation Professional

Porovnávacia tabuľka pohybových simulácií 

Základná pohybová simuláciaSOLIDWORKS Motion
Približná simulácia so zjednodušenou a obmedzenou fyzikou, bez pôsobenia zotrvačných síl.Presné simulácie založené na technológii Adams, realisticky interpretované fyzikálne a zotrvačné sily.
Široké množstvo nastavenia pohybových prvkov. K dispozícií sú motory, pružiny, 3D kontakty, gravitácia.Pokročilé možnosti nastavenia pohybových prvkov, vrátane materiálu, trenia a tlmenia. V ponuke sú navyše pôsobiace sily, momenty a tlmiče.
Kinematické väzby v zostave SOLIDWORKS.Vlastné kópie sady väzieb. Väzby je možné pokročilým spôsobom upravovať nezávisle na väzbách modelu.
Žiadne presné výsledky, len vizualizácia pohybu.Bohaté množstvo zobrazenia výsledkov (animované grafy, obrázky, vektory), široká sada veličín (rýchlosti, zrýchlenia, reakčné sily, momenty, spotrebovaný výkon a ďalšie).
Žiadna trasa pohybu.Automatické vytvorenie trasy pohybu ľubovoľného bodu modelu (3D krivka).
Žiadne presné zaťaženie.Ľahký prenos výsledných síl na súčiastku s možnosťou automatického riešenia štrukturálnej simulácie.