Jednoduché a viacriadkové schematické nástroje vrátane integrovanej knižnice tisícov symbolov a častí umožňujú rýchle plánovanie zabudovaného elektrického systému. Dizajnérske tímy môžu pracovať súčasne na jednom alebo viacerých projektoch a udržiavať všetku prácu aktuálnu pomocou obojsmerných aktualizácií v reálnom čase.

Schému SOLIDWORKS Electrical môžete integrovať do 3D modelu a potom do modelu umiestniť 3D verzie všetkých elektrických častí, čím vytvoríte cesty a spojenia pomocou vodičov / káblov / zväzkov.

Všetky práce v 2D a 3D sú synchronizované v reálnom čase a môžete vytvoriť plne integrované kusovníky, ktoré zahŕňajú mechanické aj elektrické časti.