MetraSCAN BLACK

MetraSCAN 3D je optický voľne pohyblivý skener CMM, ktorý je v súčasnej dobe najpresnejším systémom v tejto kategórii systémov pre 3D skenovanie. Riešenie MetraSCAN je možné používať v akomkoľvek pracovnom prostredí, napr.: v laboratóriu, v dielni, vonku a pod..

MetraSCAN 3D umožňuje bezproblémové skenovanie farebných, čiernych aj lesklých povrchov bez nutnosti tieto povrchy zmatnovať alebo sprejovať na bielo.

Skenovací systém MetraSCAN 3D je možné rozšíriť o dotykovú sondu HandyPROBE Next. Kombinácia laserového skenovania a dotykovej sondy pokrýva všetky potreby merania, či už ide o reverzné inžinierstvo, či kontrolu kvality. Pri samotnom snímaní je možné plynule striedať dotykovú sondu a laserovú hlavu pri jednom meraní!

MetraSCAN 3D sa vyrába v dvoch variantoch. Rozdielom je rýchlosť skenovania a laserová čiara pre horšie dostupné oblasti. 

MetraSCAN 3D BLACK - 7 modrých laserových krížov

MetraSCAN 3D BLACK|ELITE - 15 modrých laserových krížov + 1 extra čiara pre horšie dostupné oblasti

Oba varianty skenovacej hlavy obsahujú posledné vylepšenia oproti pôvodnej verzii tohto systému:

 • 1,5x presnejšie
 • veľmi rýchle skenovanie
 • 25% ľahší
 • nevyžaduje zahrievanie, skener je teda možné sprevádzkovať za menej ako 5min
 • Bezproblémové skenovanie všetkých typov materiálu (viacfarebné povrchy, čierne povrchy, lesklé povrchy, ...)
 • Zväčšenie pracovného priestoru skenovania až na 16.6 m3
 • Vylepšená konštrukcia pre dielenské použitie
 • Multifunkčné tlačidlá na tele skenera pre diaľkové ovládanie programu
 • C-Track referencia pre snímanie polohy objektu a skenera v priestore

C-Track duálne kamerové snímače sú vybavené vysoko kvalitnou optikou a špeciálnym osvetlením, čo im umožňuje presne snímať všetky reflektory v pracovnom priestore.

C-Track zaisťuje pri skenovaní tieto funkcie:

 • Sleduje skenovaciu hlavu MetraSCAN alebo dotykovú sondu HandyPROBE Next v priestore a určuje jej polohu.
 • Pri umiestnení referenčných značiek na model alebo okolo modelu neustále prepočítava polohu skenera voči modelu. Diel sa teda môže pohybovať aj pri skenovaní.
 • Controller zaisťuje všetky výpočty s následným prevedením nasnímaných dát do PC. Zároveň tiež zaisťuje kontrolu okolitej teploty a hlási jej dramatické zmeny, ktoré by mali negatívny vplyv na presnosť merania.

Hlavné výhody skenera MetraSCAN 3D BLACK

Rýchlosť skenovania

MetraSCAN 3D zaručuje veľmi rýchle skenovanie vďaka viacprvkovej laserovej technológii. Táto technológia mnohonásobne zrýchlila proces skenovania a so skenerom je teda možné dosiahnuť úžasné rýchlosti.

Skenovanie lesklých a čiernych povrchov

Pri vývoji skenera sa nezabudlo ani na dôležitosť skenovania povrchov, ktoré sú napríklad lesklé alebo čierne. Nový MetraSCAN si dokáže s týmito horšie skenovateľnými povrchmi bezproblémovo poradiť!

Ovládanie počítača na diaľku

Na samotnom tele skenera sú umiestnené multifunkčné tlačidlá. Tieto tlačidlá umožňujú užívateľovi všetky potrebné príkazy vykonávať priamo zo skenera bez nutnosti vracať sa späť k PC.

Skenovanie horšie dostupných oblastí

3D skener MetraSCAN 3D BLACK|ELITE disponuje jednou pridanou laserovou čiarou, ktorá umožňuje skeneru dosiahnuť do oblastí, ktoré inak nie je možné naskenovať. Túto kľúčovú vlastnosť využijeme hlavne pri skenovaní hlbokých otvorov a v úzkych medzerách.

Program pre ovládanie 3D skenera

Skener MetraSCAN 3D je dodávaný s programom VXelements, ktorý zaručuje prenos dát medzi počítačom a skenerom. Program tiež prepočítava nasnímané dáta a generuje výsledné telo. Tento program je dodávaný ku všetkým technológiám firmy Creaform 3D a umožňuje tak v rovnakom prostredí ovládať ktorýkoľvek skener.

VYUŽITIE

 • Kontrola
 • Priama analýza CAD modelu
 • Prehliadka prvého kusu
 • Kontrola kvality výrobkov od dodávateľa
 • Posudzovanie zhody 3D modelov oproti pôvodným častiam alebo výrobným nástrojom
 • Posudzovanie zhody vyrábaných dielov oproti originálom
 • Zarovnanie
 • Certifikácia nástrojov
 • Reverzné inžinierstvo
 • 3D skenovanie do CAD
 • 3D modelovanie
 • Nástroje a rozvoj jig prípravkov
 • Údržba, opravy a generálne opravy (MRO)
 • Analýza metódou konečných prvkov (FEA)

Technické špecifikácie:

 MetraSCAN
BLACK
MetraSCAN
BLACK|ELITE

PRESNOSŤ (1)

od 0,035 mmod 0,025 mm

OBJEMOVÁ 
PRESNOSŤ
(2)

9,1 m3

0,122 mm

0,064 mm

16,6 m3

0,122 mm0,078 mm

PRESNOSŤ DOTYKOVEJ SONDY HandyPROBE (3)

0,030 mm0,025 mm

MERACIE ROZLÍŠENIE

0,25 mm

RÝCHLOSŤ MERANIA

800 000
meraní/s
1 800 000
meraní/s

OBLASŤ SKENOVANIA

310 x 350 mm


LASEROVÉ KRÍŽE

7 modrých laserových krížov

15 modrých laserových krížov + 1 extra čiara pre horšie dostupné oblasti

TRIEDA LASERU

2M (bezpečné pre oči)

VEĽKOSŤ HLAVY

 289 x 235 x 296 mm

HMOTNOSŤ

MetraSCAN

1,49 kg

HandyPROBE

0,5 kg

C-TRACK

5,7 kg

PRIPOJENIE

1 x USB 3

SOFTVÉR

VXelements

VÝSTUPNÉ FORMÁTY

.dae, .fbx, .ma, .obj, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .zpr, .3mf

KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR (5)

3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT)

PRACOVNÁ TEPLOTA

5 - 40 °C

PRACOVNÁ VLHKOSŤ
(bez kondenzácie)

10 - 90 %  

CERTIFIKÁCIE

EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive, RoHS 2, Substance Restrictions Directive), IP50, WEEE

PATENTY

FR 2,838,198, EP (FR, UK, DE, IT) 1,492,995, US 7,487,063, CA 2,529,044
(1) MetraSCAN BLACK a MetraSCAN BLACK | Elite (akreditácia ISO 17025): Na základe štandardu VDI / VDE 2634 časť 3. Výkonnosť snímacej chyby je hodnotený meraním priemeru u známych guľových artefaktov.
 
(2) MetraSCAN BLACK a MetraSCAN BLACK | Elite (akreditácia ISO 17025): Na základě standardu VDI / VDE 2634 část 3.
Chyba vzdialeností gulí je hodnotená pomocou merania artefaktov so známou dĺžkou na rôznych miestach a orientáciach v pracovnom objeme.
 
(3) HandyPROBE Next a HandyPROBE Next | Posúdenie presnej výkonnosti (akreditácia podľa ISO 17025) je založené na čiastočnom postupe podľa normy ISO 10 360-12: Chyba veľkosti sondy (6.2) a chyba vzdialenosti (6.4). Výkon je hodnotený na známych artefaktoch gule a dĺžky.
 
(4) Výkonová objemová presnosť systému pri použití MaxSHOT 3D nemôže byť lepšia než východzia objemová presnosť daného modelu.
 
(5) Je tiež kompatibilná so všetkými hlavnými metrologickými softvérmi, CAD a počítačovým grafickým softvérom preostredníctvom importu polygónovej siete a mračna bodov.
 
 

Videoprezentácia