SolidWorks Flow Simulation

Pre komplexnú simuláciu dynamiky tekutín a prenos tepla (CFD – computational fluid dynamics) je určený integrovaný nástroj SolidWorks Flow Simulation. Jeho praktické využitie sa týka najrôznejších oblastí, ako je napríklad prúdenie plynov vo vzduchotechnike, kvapalín v potrubí, analýza chladenia uzavretých priestorov alebo externej aerodynamiky. Podporovaná je tiež analýza nenewtonských kvapalín.

flow simulation turbo2Základná verzia môže byť navyše rozšírená o vertikálny modul HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) pre odbor vzduchotechniky a modul Electronics Lab, ktorý je učený pre tepelné analýzy elektrotechnických zariadení.

Hlavné funkcie Flow Simulation

 • analýza prenosu tepla žiarením
 • analýza vnútorného prúdenia
 • analýza rotačnej štruktúry
 • analýza prechodového prúdenia
 • analýza prenosu tepla vedením a prúdením

Ďalšie funkcie Flow Simulation

 • analýza vonkajšieho prúdenia kvapalín a plynov okolo objemového telesa (napríklad prúdenie vzduchu nad krídlom lietadla alebo prúdenie vody okolo ponorky)
 • analýza turbulentného prúdenia pomocou modelu K-E pre ilustráciu turbulentného prúdenia (napríklad prúdenia plynov z motorovej trysky lietadla)
 • simulácia skutočných plynov pre presné riešenie aplikácie plynov pri vysokom tlaku alebo nízkej teplote
 • analýza stlačiteľného prúdu plynov v podzvukových, transsonických a nadzvukových rýchlostiach
 • výpočet poklesu tlaku v turbínach pomocou hodnôt nerovnosti povrchu
 • optimalizácia návrhu pomocou prúdenia na základe CFD a rozmerových parametrov
 • analýza prúdenia nenewtonovských kvapalín (krv, zubná pasta a roztavený plast)
 • analýza pohyblivej steny pri skúmaní prúdenia relativity voči pohyblivej referenčnej štruktúre
 • analýza vlhkosti pre výpočet relatívnej vlhkosti v uzatvorených priestoroch pre aplikáciu kontroly  klimatizácie
 • analýza kavitácie a identifikácie oblasti kde k nej dochádza

Možnosti rozšírenia Electronics Cooling

 • flow simulation hvacPriechod prúdu materiálom – Joulovo teplo
 • Použitie tepelných trubíc
 • Výpočet tepelných parametrov plošných spojov

Možnosti rozšírenia HVAC

 • Výpočet parametrov teploty v miestnosti
 • Absorpcia žiarenia v priepustných materiáloch
 • Rozsiahla databáza materiálov pre oblasť stavebníctva";