Prenosné 3D skenery: HANDYSCAN 3D

Handyscan 3D sú v súčasnej dobe najpresnejšie prenosné 3D skenery na trhu.

HandySCAN 3D

Vďaka veľkému dopytu zákazníkov po presnom, plne prenosnom 3D skeneri, bola vyvinutá rada ručných skenerov Handyscan. Všetky skenery sú vybavené technológiou TRUaccuracy, ktorá zaručuje presnosť skenerov bez ohľadu na pracovné prostredie a užívateľské skúsenosti. Tisíce predaných skenerov dokazujú spoľahlivosť a všestrannosť týchto zariadení.

HandySCAN 300

Hľadáte najefektívnejší spôsob, ako vykonať reverzné inžinierstvo alebo previesť do 3D unikátny dizajn? Handyscan 300 je spoľahlivý nástroj, ktorý vám umožní dosiahnuť perfektné výsledky.

HandySCAN 700

Handyscan 700 ponúka vyššiu presnosť a schopnosť veľkého rozlíšenia. Jedná sa o najuniverzálnejší 3D skener na trhu pre kontrolu a náročné reverzné inžinierstvo.

VÝHODY Ručného skeneru HANDYSCAN

TRUportabilityTM

 • Prenosný: plne prenosný v ochrannom kufríku.
 • Ručný a ľahký: hmotnosť skenera je okolo 1 kg.
 • Skenovanie kdekoľvek: skener možno preniesť kamkoľvek a skenovať možno v ľubovoľnom pracovnom prostredí (v interiéroch i exteriéroch).
 • Malá veľkosť: jednoduchý prístup do stiesnených priestorov.
 • Voľný pohyb skenera: žiadne mechanické obmedzenia. Flexibilná vzdialenosť skenera od skenovaného objektu, ktorá umožňuje skenovať detailnejšie.

TRUaccuracyTM

 • Vysoká presnosť skenu: skener generuje presné 3D dáta. Vysoké rozlíšenie a presnosť 3D dát zo skenera (0,030 až 0,050 mm).
 • Dynamické polohovanie: optické reflektory sa používajú na vytvorenie referenčného systému, ktorý určuje priestorovú pozíciu skenera voči objektu. Užívateľ môže počas skenovania  objektom rôzne pohybovať a ľubovoľne otáčať bez nebezpečenstva zníženia presnosti a kvality skenovaných dát. Zmeny v okolitom prostredí nemajú žiadny vplyv na kvalitu snímaných dát alebo na presnosť výsledku.
 • Spoľahlivý: rovnaké výsledky naprieč všetkými pracovnými podmienkami a prostrediami.
 • Samopolohovanie: Handyscan 3D je systém pre snímanie dát, ktorý používa vlastný polohovací systém. To znamená, že nepotrebuje žiadnu ďalšiu referenciu alebo iné zariadenie na sledovanie polohy skenera voči objektu. Používa metódu triangulácie pre okamžité určenie aktuálnej polohy voči objektu a navyše je všetko zobrazované programom v reálnom čase.
 • Ručná kalibrácia skenera: Skener sa kalibruje pri zmenách pracovného prostredia alebo prenose (prevoze) na iné miesto. Kalibrácia trvá len 2 minúty a zaručuje optimálnu prevádzku zariadení s garantovanou presnosťou.

  TRUsimplicityTM

  • Užívateľsky prívetivý: už počas jediného dňa je obsluha schopná pracovať bez toho, aby mala s celým systémom akékoľvek predchádzajúce skúsenosti. Sprevádzkovanie celého systému trvá menej ako 2 minúty.
  • Priamy výstup siete: program vykresľuje naskenované dáta v reálnom čase. Výstupom zo skenera je polygónová sieť vo formáte * .STL, * .obj, * .WRL.
  • Univerzálny: prakticky neobmedzené 3D skenovanie bez ohľadu na veľkosť, zložitosť, materiál alebo farbu povrchu snímaného objektu.
  • Návrat ku skenovaniu: vďaka pozičným značkám sa dá ku skenovaniu vrátiť aj po dlhšej dobe.

  OVLÁDACÍ PROGRAM SKENERA - VXelements

  Skenery Handyscan 3D sú dodávané v kombinácii s programom VXelements, ktorý zaručuje prenos dát medzi počítačom a skenerom. Program tiež prepočítava nasnímané dáta a generuje výsledný objem. Tento program je dodávaný ku všetkým technológiám firmy Creaform a umožňuje tak v rovnakom prostredí ovládať ktorýkoľvek skener a ich ponuky.

  Program disponuje základnými nástrojmi pre úpravu naskenovaných dát ako: decimácia polygónovej siete, vyhladenie hraníc, zaplátanie dier, odstránenie šumu a ďalšie. Program tiež umožňuje na naskenovaných dátach vytvárať geometrické prvky, ktoré je možné následne prenášať do CAD systému v podobe IGS.

  Ďalšie výhody tohto programu sú:

  • Algoritmus povrchovej optimalizácie zaisťuje kvalitnejší povrch, ktorý nie je nutné následne upravovať. Program tiež zaručuje, že na dátach nevznikajú miesta s prekrývajúcimi sa plochami.
  • Výstupom zo skenovania sú optimalizované 3D dáta, ktoré je možné z programu exportovať v štandardných formátoch (stl, obj, WRL, atď.).
  • Kedykoľvek počas skenovania alebo po skenovaní možno meniť nastavenie rozlíšenia naskenovaných dát. Program dokáže následne z nasnímaných pracovných dát prepočítať nové užívateľské rozlíšenie.
  • Program vykresľuje naskenovaný objekt v reálnom čase. Obsluha tak vie, ktoré miesta už sú naskenované a ktoré je nutné ešte naskenovať.

  Kompatibilné softvéry:

  • Geomagic (Studio a qualify)
  • Rapidform (XOS, XOR a XOV)
  • InnovMetric Software (PolyWorks)
  • Dassault (CATIA V5, SolidWorks)
  • PTC (Pro / ENGINEER)
  • Siemens (NX a Solid Edge)
  • Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage

  POUŽITIE SKENEROV HANDYSCAN

  Reverzné inžinierstvo / Návrh, dizajn a analýza

  • 3D skenovanie do CAD
  • Úprava návrhu a dizajnu
  • Podklady pre CAD úpravy modelov
  • Návrh a dizajn vozidiel
  • Digitálne modely a makety
  • Digitalizácia hlinených modelov
  • Podpora vlastnej konštrukcie
  • Konečný a tvarovací dizajn
  • Mechanické štúdie
  • Nástroje a jig návrhy
  • Kryty a obaly na diely
  • Rapid Prototyping / 3D tlač
  • Analýza metódou konečných prvkov (FEA)
  • Údržba, opravy a repasovanie dielov (MRO)

  Kontrola kvality / kontrola dielov

  • Bezkontaktná kontrola
  • Kontrola priamo na CAD dátach
  • Geometrické kótovania a tolerancie (GD & T)
  • Prehliadka prvého kusu výroby
  • Kontrola kvality dielov od dodávateľa
  • Testovanie a nastavenie nástrojov
  • Kontrola odliatkov
  • Kontrola výstupných dielov
  • Kontrola vozidiel

  Muzeológia / Ochrana pamiatok

  • Ochrana, obnova a digitálna archivácia
  • 3D skenovanie pre výskum, analýzu a publikovanie

  Multimédia / Zábava

  • Počítačová grafika a špeciálne efekty
  • Virtuálna realita

  Technické špecifikácie:


  HandySCAN 300
  HandySCAN 700
  HMOTNOSŤ
  0.85 kg
  ROZMERY
  122 x 77 x 294 mm
  RÝCHLOSŤ MERANIA  205,000 meranie/sek. 480,000 meranie/sek.
  OBLASŤ SKENOVANIA
  225 x 250 mm
  275 x 250 mm
  ZDROJ SVETLA  3 laserové kríže 7 laserových krížov (+1 extra čiara)
  TRIEDA LASERU II (trieda bezpečná pre oči bez špec. pomôcok)
  ROZLÍŠENIE
   0.100 mm
  0.00 mm
  PRESNOSŤ  od 0.040 mm od 0.030 mm
  OBJEMOVÁ PRESNOSŤ*  0.020 mm + 0.100 mm/m 0.020 mm + 0.060 mm/m
  OBJEMOVÁ PRESNOSŤ (S MAXSHOT 3D)*
  0.020 mm + 0.025 mm/m
  VZDIALENOSŤ SKENERU OD OBJEKTU
  300 mm
  HĹBKA OSTROSTI
  250 mm
  VEĽKOSŤ SKENOVANÉHO OBJEKTU (DOPORUČENÁ)

  0.1 – 4 m (0.3 – 12 ft)

  SOFTVÉR
  VXelements
  VÝSTUPNÉ FORMÁTY .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr

   

  KOMPATIBILNÝ SOFTVÉR 


  3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault Systèmes (CATIA V5 and SolidWorks), PTC (Pro/ENGINEER), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage).
  PREPOJENIE S PC 1 x USB 3.0
  PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA OKOLIA 15-40 °C (59-104 °F)
  PREVÁDZKOVÁ OKOLITÁ VLHKOSŤ (BEZ KONDENZÁCIE) 10-90   %

   *Na základe normy ISO 10360, kde sa objemová presnosť definuje podľa veľkosti dielu


  handyscan3d_vxelements_quad_fender handyscan3d_mold_design
  handyscan3d_vxelements
  handyscan3d_automotive_hood
  handyscan3d_scanner_introduction
  handyscan3d_case_v2
  handyscan3d_truportability
  3D_Environment_HandySCAN3D_1
  HandySCAN3D_Large_Parts_Speed_1

  ";